آمار و اطلاعات عملکردی
اطلاعات قراردادها
مناقصات و مزایدات
اطلاعات تفضیلی هزینه عملکرد
قوانین، مقررات و مصوبات بالادستی
مجوز های صادره
برنامه های توسعه کاربردی
صورتجلسات
اطلاعات مدیران دستگاه
اسناد پژوهشی
اطلاعات کسب و کارها
تفاهم‌ نامه‌ها
استخدام ، تخصیص پست و ارتقاء
آمار کاربران در سامانه ها