Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
اتمام چند پروژه از نقشه های تصویری مناطق کرمان توسط اداره نظارت کارتوگرافی

اتمام چند پروژه از نقشه های تصویری مناطق کرمان توسط اداره نظارت کارتوگرافی

۱۴۰۰-۰۹-۱۰
تاکید لزوم توجه مناطق و زون‌های فرونشست در ساخت و سازهای شهری و استعلام از سازمان نقشه برداری کشور در نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاکید لزوم توجه مناطق و زون‌های فرونشست در ساخت و سازهای شهری و استعلام از سازمان نقشه برداری کشور در نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۱۴۰۰-۰۹-۱۰
دوره بازگشت زمین لرزه‌های ۶ گسل تهران/واقع شدن ۱۰ دانشگاه و مسکن مهر پردیس روی گسل

دوره بازگشت زمین لرزه‌های ۶ گسل تهران/واقع شدن ۱۰ دانشگاه و مسکن مهر پردیس روی گسل

۱۴۰۰-۰۹-۰۹
محاسبه جابجایی سطحی زمین در اثر زلزله ۶.۴ ریشتری هرمزگان فین

محاسبه جابجایی سطحی زمین در اثر زلزله ۶.۴ ریشتری هرمزگان فین

۱۴۰۰-۰۹-۰۷
برگزاری اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور در خصوص راه‌اندازی سرویس‌های مکانی استاندارد تحت وب

برگزاری اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور در خصوص راه‌اندازی سرویس‌های مکانی استاندارد تحت وب

۱۴۰۰-۰۹-۰۷
خدمات سازمان نقشه برداری کشور مرتبط با  شهروندان در کارپوشه ملی ایرانیان

خدمات سازمان نقشه برداری کشور مرتبط با شهروندان در کارپوشه ملی ایرانیان

۱۴۰۰-۰۹-۰۶