plus
reset
minus
plus
minus
 
ادامه طرح اندازه‌گیری شبکه ثقل‌سنجی درجه سه استان اصفهان در دی ماه ۱۳۹۹

ادامه طرح اندازه‌گیری شبکه ثقل‌سنجی درجه سه استان اصفهان در دی ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹-۱۱-۰۱
برگزاری جلسه وبینار با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز

برگزاری جلسه وبینار با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز

۱۳۹۹-۱۱-۰۱
اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها

اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها

۱۳۹۹-۱۱-۰۱
نشست هم‌اندیشی در حوزه فناوری های نوین اطلاعات نقشه‌ای، تصاویر ماهواره ای و تحلیل های کاربردی 

نشست هم‌اندیشی در حوزه فناوری های نوین اطلاعات نقشه‌ای، تصاویر ماهواره ای و تحلیل های کاربردی 

۱۳۹۹-۱۰-۳۰
معرفی استاندارد بین المللی جدید حوزه اطلاعات مکانی ISO ۱۹۱۳۶-۱ ، سال انتشار ۲۰۲۰

معرفی استاندارد بین المللی جدید حوزه اطلاعات مکانی ISO ۱۹۱۳۶-۱ ، سال انتشار ۲۰۲۰

۱۳۹۹-۱۰-۲۹