Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
در تامین نیازهای علمی خود در حوزه اطلاعات مکانی خودکفاییم و آماده صدور خدمات فنی و مهندسی نوآورانه دانش اطلاعات مکانی به خارج از کشور هستیم

در تامین نیازهای علمی خود در حوزه اطلاعات مکانی خودکفاییم و آماده صدور خدمات فنی و مهندسی نوآورانه دانش اطلاعات مکانی به خارج از کشور هستیم

۱۴۰۰-۰۷-۲۶
دومین جلسه کارگروه "تامین محتوای الکترونیکی آموزشی"  به منظور همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - وزارت آموزش و پرورش

دومین جلسه کارگروه "تامین محتوای الکترونیکی آموزشی" به منظور همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - وزارت آموزش و پرورش

۱۴۰۰-۰۷-۲۶
گسل کوهبنان مسبب زمین لرزه با بزرگای ۵.۱ زرند استان کرمان

گسل کوهبنان مسبب زمین لرزه با بزرگای ۵.۱ زرند استان کرمان

۱۴۰۰-۰۷-۲۵
چگونه فناوری مکانی برای کاوش در مریخ حیاتی است؟

چگونه فناوری مکانی برای کاوش در مریخ حیاتی است؟

۱۴۰۰-۰۷-۲۴
مروری بر زمین‌لرزۀ با بزرگای ۵.۷ چلگرد در مرز استانهای چهار محال و بختیاری و خوزستان

مروری بر زمین‌لرزۀ با بزرگای ۵.۷ چلگرد در مرز استانهای چهار محال و بختیاری و خوزستان

۱۴۰۰-۰۷-۲۳
ادامه تکمیل شبکه ثقل­ سنجی درجه سه استان اصفهان در شهریور ماه

ادامه تکمیل شبکه ثقل­ سنجی درجه سه استان اصفهان در شهریور ماه

۱۴۰۰-۰۷-۲۳