plus
reset
minus
plus
minus
 
یکپارچه و به‌هنگام‌سازی شبکه راه‌های بین شهری و درون شهری کشور جهت استفاده در نقشه‌های موضوعی

یکپارچه و به‌هنگام‌سازی شبکه راه‌های بین شهری و درون شهری کشور جهت استفاده در نقشه‌های موضوعی

۱۴۰۰-۰۱-۲۵
فلات ایران و ثبت۱۰۷۳۶ زمین لرزه  در سال ۹۹

فلات ایران و ثبت۱۰۷۳۶ زمین لرزه در سال ۹۹

۱۴۰۰-۰۱-۲۵
سیستم مختصات بیدو BeiDou Coordinate System (BDCS)

سیستم مختصات بیدو BeiDou Coordinate System (BDCS)

۱۴۰۰-۰۱-۲۴
ایجاد سیستم موقعیت‌یابی VLBI پهن‌باند با استفاده از ایستگاه‌های قابل حمل

ایجاد سیستم موقعیت‌یابی VLBI پهن‌باند با استفاده از ایستگاه‌های قابل حمل

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
نگرشی بر زمین لرزه با بزرگای ۳.۱ کیلان استان تهران

نگرشی بر زمین لرزه با بزرگای ۳.۱ کیلان استان تهران

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
به مناسبت روز جهانی بهداشت، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، اطلس بهداشت را معرفی کرد

به مناسبت روز جهانی بهداشت، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، اطلس بهداشت را معرفی کرد

۱۴۰۰-۰۱-۱۸