گام شماره 1
اینجانب تعهد می‌نمایم:
- هیچ یک از بستگان سببی و نسبی اینجانب در سازمان نقشه‌برداری کشور شاغل نمی‌باشند.
- دارای کسر خدمت نمی‌باشم و در طی دوران خدمت درخواست هیچ‌گونه کسر خدمت ننمایم.
- مدت خدمت سربازی خود را با رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح‌‌،‌ بخشنامه و دستور العمل‌های صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات سازمان انجام دهم.
- درصورت هرگونه مغایرت سازمان می‌تواند در هر زمان نسبت به لغو پذیرش اینجانب اقدام نماید.
- ارائه مدارک مورد نیاز هیچ‌گونه حقی برای بکارگیری اینجانب به‌صورت امریه در آن سازمان ایجاد نمی‌نماید.
- اخذ امریه منوط به تایید کلیه مراحل(کمیته تخصصی، گزینش و حراست و صدور امریه از دفتر ذیربط)می‌باشد.
در ضمن گذراندن خدمت سربازی به‌صورت امریه درسازمان هیچ‌گونه حقی را برای هر نوع بکارگیری اینجانب بعد از پایان خدمت ایجاد نمی‌نماید‌. بعد از پایان خدمت نیروی امریه ترخیص شده و به یگان نظامی معرفی و می‌بایست سازمان را ترک نمایند.
حقوق و مزایای پرداختی به مشمولین وظیفه براساس قوانین و مقررات ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.
گام شماره 2
پر کردن کلیه فیلد‌ها ضروری می‌باشد در صورت عدم تکمیل "فرد مجاز به ثبت نام نمی‌باشد".
اطلاعات شناسنامه‌ای :
اولویت پذیرش "با افراد بومی می‌باشد."
اطلاعات تماس :
گام شماره 3
تحصیلات زیر فوق‌لیسانس "فرد مجاز به ثبت نام نمی‌باشد."
رشته‌های تحصیلی غیر از کدهای 1-2-3-4 "فرد مجاز به ثبت نام نمی‌باشد."
مدرک و رشته تحصیلی :
در صورت دارا نبودن حداقل یکی از این ویژگی‌ها "فرد مجاز به ثبت نام نمی‌باشد."
شرایط جذب: (داشتن یکی از موارد ذیل الزامی است)
در صورت دارا نبودن حداقل یکی از این ویژگی‌ها "فرد مجاز به ثبت نام نمی‌باشد."
وضعیت نظام وظیفه :
گام شماره 4
آپلود اسکن مدارک :