1. -      توسعه‌ی فراگیر و همه جانبه‌ی سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه‌ی خدمات لازم در این زمینه.
 2. -      برنامه‌ریزی به‌منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز.
 3. -      سازماندهی، پشتیبانی و به‌روز نگه‌داشتن سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌های عمومی و اختصاصی و یکپارچه‌سازی آن‌ها.
 4. -      طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان.
 5. -      مدیریت و راهبری شبکه‌های ارتباطی زیرساخت داده‌های مکان‌محور و سامانه‌های اطلاعات مکانی کشور از نظر نرم‌افزاری  و سخت‌افزاری با همکاری دستگاه‌های ذیربط.
 6. -      طراحی توپولوژی زیرساخت‌ها و شبکه‌های مورد نیاز سازمان.
 7. -      تهیه، نگهداری، تعمیر و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای و جمع‌آوری سیستم‌های مورد نیاز سازمان. 
 8. -      فراهم‌سازی امکانات لازم برای نیل به الکترونیکی شدن سازمان و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید.
 9. -      هماهنگی، نظارت و ارتباط مستمر استان‌ها با سازمان در راستای اجرای سیاست‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات.
 10. - اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آیین‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح.
 11. - تعیین خطمشی و چشم‌انداز لازم به‌منظور حصول سازمان الکترونیک.
 12. - توسعه‌ی خدمات الکترونیکی با هدف کاهش مراجعه حضوری.
 13. - توسعه‌ی خدمات الکترونیکی بین دستگاهی بر بستر مرکز ملی تبادل داده.
 14. - برنامه‌ریزی، مطالعه و انجام اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم‌های بدون کاغذ در سازمان.
 15. - ارائه‌ی طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقرارت ابلاغی از مراجع ذی‌صلاح.
 16. - تعیین اهداف کمی و کیفی ارائه‌ی خدمات سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیک.
 17. - کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرایندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 18. - مشارکت در مهندسی مجدد فرایندها، تجزیه و تحلیل و نظارت بر طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.
 19. - مدیریت، راهبری و کنترل شبکه‌ی سازمان با حفظ امنیت اطلاعات.
 20. - مشارکت در تمامی مراحل نیازسنجی، تدوین و نظارت بر استانداردها، دستورالعمل‌ها و طرح‌های پژوهشی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
 21. - راهبری و نظارت فنی بر پورتال و درگاه‌های خدمات‌رسانی سازمان و ارزیابی آن‌ها.
 22. - توانمندسازی کارکنان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
 23. - ایجاد و راهبری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.
 24. - طراحی، توسعه و نظارت بر عملیاتی شدن طرح‌های امنیت اطلاعات.
 25. - مقابله با حوادث و حملات فضای مجازی.
 26. - تحلیل، ارزیابی و مدیریت مخاطرات.
 27. - اجرای آزمون، مانور و تست نفوذ.
 28. - ایجاد ساز و کار ثبت وقایع امنیت اطلاعات و رصد وقایع و رویدادهای سایبری.
 29. - تهیه‌ی دستورالعمل‌ها و آگاهی‌های امنیتی آموزشی جهت ارتقاء آگاهی کارکنان با همکاری واحدهای متولی امنیت سایبری در سطح ملی.
 30. - اجرای الزامات و ضوابط ابلاغی توسط مراجع ذی‌صلاح در سطح ملی.
 31. - مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در حوزه‌ی تولید و به‌روزنگهداری نقشه‌های استانی و شهری.
 32. - همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
 33. - همکاری در طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌های کاربردی مبتنی بر فناوری اطلاعات.
 34. - همکاری در بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده و تولید محصولات جدید در حوزه فناوری اطلاعات در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.
 35. - عضویت در نهادهای ملی و بین‌المللی و مشارکت با آن‌هابه‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط از جمله انجمن بین‌المللی فناوری اطلاعات.