1. -      پیگیری و اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاح و تحول نظام اداری، ابلاغی از سوی مراجع ذیربط.
 2. -      بررسی و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم برای اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان.
 3. -      تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی.
 4. -      بررسی و مطالعه برای واگذاری امور قابل واگذاری سازمان به بخش غیردولتی وارائه‌ی پیشنهادات لازم به مسئولان.
 5. -      بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی‌ها و مشکلات مربوط به فرایندها و روش‌های انجام کار واحدها و ارائه‌ی پیشنهادهای اصلاحی با همکاری واحدهای مربوطه.
 6. -      استقرار چرخه‌ی مدیریت بهره‌وری به‌منظور تبیین وضعیت موجود، عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری.
 7. -      تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها و انجام اقدامات لازم برای جانمایی و جابجایی واحدها و کارکنان در صورت لزوم.
 8. -      برنامه‌ریزی تأمین نیازهای نیروی انسانی سازمان و پیگیری آن‌ها در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مصوب.
 9. -      انجام فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مطابق با ضوابط و مقررات مصوب.
 10. - انجام اقدامات لازم برای أخذ مجوز استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز.
 11. - اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و صدور احکام ناشی از اجرای قوانین یاد شده.
 12. - انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوط.
 13. - ایجاد پایگاه اطلاعاتی کارکنان و به‌هنگام نمودن آن و تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و سایر آمارهای مورد نیاز.
 14. - برآورد نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی و ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های برگزار شده.
 15. - ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی معتبر داخل و خارج کشور به‌منظور بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت آموزشی آن‌ها، بررسی و تهیه‌ی معرفی‌نامه کارکنان برای شرکت در دوره‌های پودمانی.
 16. - برنامه‌ریزی برای ارائه‌ی خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی به کارکنان و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن برنامه‌ها.
 17. - انجام اقدامات لازم در زمینه‌ی تعمیر و نگهداری و نوسازی تجهیزات، تأسیسات و وسائط نقلیه‌ی دولتی سازمان.
 18. - برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تأمین گرمایش، سرمایش، برق، آب، امکانات ارتباطی و مخابراتی سازمان.
 19. - برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انجام خریدهای داخلی و خارجی مورد نیاز سازمان.
 20. - رسیدگی و کنترل بر انجام امور گمرکی و تشریفات قانونی کالاهای خریداری شده از خارج کشور.
 21. - پشتیبانی مأموریت‌های داخلی و خارجی.
 22. - پشتیبانی از برگزاری مراسم، گردهمایی‌ها و جشن‌ها و ارائه‌ی خدمات لازم با هماهنگی واحدهای برگزارکننده.
 23. - رسیدگی و نظارت بر امور مناقصه و مزایده و شرکت در کمیسیون‌های مربوطه.
 24. - کنترل و نظارت بر اسناد مالی تهیه شده توسط واحد تدارکات.
 25. - تعریف فرایندهای سهل الوصول جهت تسریع در انجام ثبت مکاتبات و رفع مشکلات ارباب رجوعان سازمانی و فراسازمانی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
 26. - شناسایی اصول گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز و برنامه‌ریزی برای اجرای آن در دبیرخانه سازمان.
 27. - مدیریت اتوماسیون مکاتبات اداری.
 28. - پیگیری و به ثمر رساندن اهداف تبیین شده سازمانی در راستای دولت الکترونیکی (سیستم پیام دولت و سامانه‌های سیماد و سامد و.....).
 29. - تعریف شیوه نامههای عملیاتی مرتبط با دبیرخانه و همچنین نحوه­ی چگونگی تهیه‌ی مکاتبات اداری.
 30. - برگزاری و شرکت در جلسات ارزشیابی اسناد سازمانی با کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 31. - تنظیم صورتجلسات امحاء و انتقال اسناد براساس مجوزهای اخذ­ شده­ی سازمان.
 32. - تهیه‌ی گزارشات سیستمی از سامانه اتوماسیون مکاتبات بر اساس موارد ارجاع شده در زمان‌بندی‌های مشخص.
 33. - برنامه‌ریزی و سازماندهی امور محوله­ی اداره‌ی دبیرخانه، بر اساس اهداف سند چشم‌انداز بلندمدت سازمانی.