شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از موارد زیر، ما را در ارتقاء کیفیت ارائه خدمت یاری فرمایید.
میزان رضایت از خدمت دریافت شده را باتوجه به سوالات زیر مشخص نمایید.