1. -       مشارکت در تدوین سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های اجرایی و فنی سازمان براساس نیازها و اولویت‌های مطروحه در سیاست‌های کلان، چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اهداف و مأموریت‌های سازمان نقشه­برداری کشور، قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی آن‌.
 2. -       هدایت واحدهای زیر مجموعه سازمان متناسب با چشم‌انداز و سیاست‌های کلی کشور با تعاملات ملی و بین‌المللی و نظارت برحسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی بین مدیریت‌های تحت سرپرستی.
 3. -       سازماندهی فعالیت‌های مرتبط، تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
 4. -       تعیین خط‌مشی و صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به گردش کارها و نظارت بر حسن اجرای آن در بخش‌های تحت سرپرستی.
 5. -       حمایت از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در فعالیت‌های فنی سازمان در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
 6. -       تقویت و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی مختلف بخش‌های فنی سازمان و بهره‌گیری از این سامانه‌ها در برنامه‌ریزی، ارزیابی، نظارت و هدایت فعالیت‌های فنی سازمان.
 7. -       راهبری تولید و به‌روزرسانی داده‌ها و نقشه‌ها در مقیاس‌های مختلف.
 8. -       ارائه گزارش‌های عملکرد سالیانه و موردی با هماهنگی و همکاری مدیریت‌های فنی.
 9. -       هدایت بخش‌های فنی سازمان جهت مشارکت و حمایت از مطالعات کاربردی، گسترش و هدفمند کردن پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی مورد نیاز بخش‌های فنی جهت بهبود مستمر و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و مناسب.
 10. -  هماهنگی بین مدیریت‌ها و ادارات کل زیرمجموعه در راستای استانداردها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان انجام شده در سازمان برای اجرای پروژه‌های مرتبط.
 11. -  هماهنگی‌‌های لازم جهت آموزش و گسترش علوم نقشه‌برداری، شکوفایی و پرورش استعدادهای همکاران بخش فنی.
 12. -  هدایت و تشویق بخش‌های فنی در بهره‌گیری از روش‌های نوین در فعالیت‌های خود و ارتقاء مستمر بهره‌وری.
 13. -  هدایت و برنامه‌ریزی در توسعه و به‌روزنگهداری داده‌های شبکه‌های مبنایی ژئودزی، ژئودینامیک، ترازیابی و ثقل.
 14. -  هدایت و برنامه‌ریزی تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌های مبنایی کشور با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره‌ای.
 15. -  هدایت و برنامه‌ریزی تهیه و به‌روزرسانی چارت‌های دریایی مبنایی و پیش‌بینی و تهیه‌ی جداول جزر و مدی.
 16. -  همکاری با دبیرخانه شورای عالی نقشه‌برداری کشور و مشارکت در مجامع بین‌المللی مرتبط.

 

 1. -  مشارکت در تدوین و اعطای مجوزهای لازمه به‌منظور بهره‌گیری از توان بخش خصوصی تخصصی و دانش بنیان در انجام فعالیت‌های مرتبط با مهندسی نقشه‌برداری.
 2. -  هدایت کمیته‌های فنی مرتبط.
 3. -  تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی سازمان در طرح‌های ملی از قبیل مدیریت بحران، حدنگار، GNAF، سرشماری ثبتی مبنا و غیره.
 4. -  شرکت در کمیسیون‌ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم برای استحضار ریاست محترم سازمان.
 5. -  تهیه و ارائه مقالات و سخنرانی‌های علمی- فنی در همایش‌ها و نشریات داخل و خارج از کشور به‌منظور معرفی فعالیت‌های سازمان.
 6. -  مشارکت در برگزاری کنگره‌ها، همایش‌ها و سمینارهای مرتبط بـــا مهندسی نقشه‌برداری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در گردهمایی‌های داخلی و خارجی ذیربط.
 7. -  هدایت و تشویق بخش‌های زیرمجموعه در بهره‌گیری از روش‌های مکانیزه در فعالیت‌های خود و ارتقاء مستمر بهره‌وری.
 8. -  معرفی قابلیت‌های مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و ایجاد ارزش افزوده به داده‌ها و اطلاعات مکانی موجود و گسترش بازارهای خدمات مهندسی نقشه‌برداری در داخل و خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رویکرد حمایت از بخش خصوصی.
 9. -  انجام همکاری‌های علمی، فنی و تخصصی با تشکل‌ها و انجمن‌های بین‌المللی مرتبط.
 10. -  همکاری در طراحی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی و ارزشیابی و سنجش اثر بخشی دوره‌های برگزار شده.
 11. -  مشارکت با حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل در راهبری گروه‌های کارشناسی کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان‌ها با مشارکت سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها.

معاونت فنی و تولید اطلاعات مکانی