دبیرخانه شورای عالی نقشه برداری کشور
پیشنهادها و شکایات
استانداردها و دستور العمل‌های فنی
میز خدمت
فروش غیر حضوری
سخنرانی‌ها و مقاله‌های علمی
فراخوان و مزایده‌ها
اطلس ها و کتاب های الکترونیکی

آخرین اخبار سازمان

سامانه ها

آخرین مطالب و اطلاعیه ها

تعمیرات و کالیبراسیون ایستگاههای جزرومدی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان انجام شد

تعمیرات و کالیبراسیون ایستگاههای جزرومدی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان انجام شد

1401/12/27
فراخوان ثبت نام در بیست و هفتمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1402

فراخوان ثبت نام در بیست و هفتمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1402

1401/12/24
شرکت نمایندگان سازمان نقشه برداری کشور در دوره آموزشی متناسب سازی دستورالعمل‌های تخصصی دستگاه با دستورالعمل اجرایی تدوین استانداردها

شرکت نمایندگان سازمان نقشه برداری کشور در دوره آموزشی متناسب سازی دستورالعمل‌های تخصصی دستگاه با دستورالعمل اجرایی تدوین استانداردها

1401/12/24
تصویب آیین‌نامه اجرایی توسعه، بهره‌برداری و مشارکت در زیر ساخت داده مکانیSDI

تصویب آیین‌نامه اجرایی توسعه، بهره‌برداری و مشارکت در زیر ساخت داده مکانیSDI

1401/12/21
حضور نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست بین‌المللی سند چهارچوب همکاری‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF)

حضور نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست بین‌المللی سند چهارچوب همکاری‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF)

1401/12/21
نتایج داوری مقالات بیست و هفتمین مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1402 اعلام شد

نتایج داوری مقالات بیست و هفتمین مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1402 اعلام شد

1401/12/20
تقویت همکاری و بهره‌برداری از ظرفیت فنی سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه توسعه منطقه استراتژیک مکران

تقویت همکاری و بهره‌برداری از ظرفیت فنی سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه توسعه منطقه استراتژیک مکران

1401/12/16
نشست رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور

نشست رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور

1401/12/16