1. -      تحقیق، پژوهش و برنامه‌ریزی درباره‌ی روش‌های نوین کارتوگرافی جهت تهیه‌ی اطلس‌های ملی و نقشه‌های مبنایی و پوششی، موضوعی و تولید نسخه‌های تحت وب آن‌ها، روش‌های نوین چاپ نقشه و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز کاربران و با توجه به نیاز روز کشور.
 2. -      تحقیق و پژوهش در زمینه نام‌ها و عوارض جغرافیایی و ارتباط با سازمان‌ها و مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی و پشتیبانی علمی و اجرایی کمیته‌ی ملی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی.
 3. -      انجام هماهنگی‌های لازم با انجمن بین‌المللی کارتوگرافی (ICA) و شرکت در مجامع عمومی این انجمن  و دیگر سمینارها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مجامع داخلی و خارجی مربوط به کارتوگرافی و چاپ، به‌منظور تبادل اطلاعات فنی جامعه کارتوگرافی. 
 4. -      تهیه‌ی انواع اطلس‌های ملی و موضوعی بر پایه‌ی روش‌های مختلف علمی و انتشار در سطح ملی و بین‌المللی و بازبینی و به‌روزرسانی اطلس‌های موجود، با توجه به تغییر زمان، تحولات فناوری و همچنین نیاز روز کاربران.
 5. -      کارتوگرافی نقشه‌های مبنایی، متوسط مقیاس1:25000 و نقشه‌های بزرگ مقیاس شهری، تهیه نقشه‌های پوششی کوچک مقیاس (مقیاس‌های 1:50000 و 1:100000 و 1:250000) از داده‌های مبنایی متوسط مقیاس 1:25000 و تهیه‌ی نقشه‌های تصویری.
 6. -      طراحی و تهیه انواع مختلف نقشه‌های موضوعی و موردی مورد نیاز سازمان مانند نقشه‌های عمومی، تقسیمات کشوری، گردشگری و... بنا بر سیاست‌های برنامه‌ریزی شده، مطابق با نیازهای اطلاعات مکانی کشور و یا به سفارش سایر ارگان‌های کشور.
 7. -      گردآوری، سازماندهی، به‌هنگام‌سازی و توسعه و تکمیل پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران.
 8. -      اعمال مصوبات تقسیمات کشوری دریافتی از وزارت کشور و گردآوری، سازماندهی، به‌هنگام‌سازی، توسعه و تکمیل پایگاه ملی تقسیمات کشوری.
 9. -      شرکت در جلسات فنی درون و برون سازمانی به‌منظور پیگیری اهداف سازمان و رفع نیازها و حل مشکلات مدیریت.
 10. - همکاری در تهیه و بازنگری مجموعه استانداردها و دستورالعمل‌های کارتوگرافی و ارائه پیشنهادات مرتبط به گروه استانداردسازی.
 11. - یرقراری ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی جهت نیازسنجی و گردآوری اطلاعات به‌منظور تولید اطلس‌های ملی (عمومی و تخصصی) و نقشه‌های موضوعی.
 12. - تهیه‌ی نقشه‌های مدیریت بحران مورد نیاز در زمان بحران برای راهنمایی نیروهای امدادی.
 13. - تولید لایه‌های اطلاعات مبنایی به‌منظور تهیه‌ی نقشه‌های موضوعی.
 14. - انجام فرایندهای توسعه‌ای به‌منظور ارتقاء سطح فعالیت‌های مستمرو بالابردن سطح خودکارسازی فعالیت‌ها.
 15. - مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه، کنفرانس و کارگاه‌های تخصصی مرتبط با وظایف مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی و شرکت در دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط با فناوری‌های نوین، برای ارتقاء دانش فنی کارکنان.
 16. - اجرای چاپ افست، صحافی کتب، مجلات، بروشورها و اطلس‌ها و تمامی نیازهای چاپی سازمان و برنامه‌ریزی جهت اجرای چاپ محصولات با حداقل هزینه پیش بینی مواد مصرفی مورد نیاز و برآورد و اعلام هزینه تمام شده برای چاپ هر محصول.
 17. - مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در حوزه تولید و به‌روزنگهداری نقشه‌های استانی و شهری.
 18. - انجام مطالعات نیازسنجی و تحلیل بازار حوزه کارتوگرافی.
 19. - همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه‌ی کارتوگرافی.
 20. - طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌های کاربردی مبتنی بر کارتوگرافی.
 21. - همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه کارتوگرافی.
 22. - بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده و تولید محصولات جدید در حوزه‌ی کارتوگرافی در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.
 23. - عضویت و مشارکت با نهادهای ملی و بین‌المللی به‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط از جمله انجمن بین‌المللی ICA.
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.