1. -      آماده‌سازی داده‌ها برای ارائه محصولات سازمان در سامانه فروش غیرحضوری.
 2. -      ارائه گزارش‌های مدیریتی در رابطه با فروش محصولات و خدمات.
 3. -      ارائه راهنمایی به متقاضیان محصولات و خدمات اطلاعات مکانی با در نظر گرفتن نیاز آن‌ها و امکانات فنی. 
 4. -      هماهنگی جهت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان منتخب در سطح کشور.
 5. -      ثبت، آرشیو، نگهداری و بازیابی اطلاعات مکانی و مدارک مربوطه با استفاده از منابع بهینه و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و توانایی‌های سازمان.
 6. -      پذیرش سفارش و تنظیم قرارداد، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در چارچوب سیاست‌های مصوب سازمان.
 7. -      تهیه‌ی صورت حساب نظارتی سازمان بر اساس تائیدیه اداره‌ی کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد.
 8. -      تهیه‌ی صورت حساب ارائه خدمات نقشه‌برداری بر اساس برآورد و خاتمه کار معاونت فنی و تولید اطلاعات مکانی.
 9. -      هماهنگی جهت پاسخ به استعلام‌ها و درخواست‌های فنی از سازمان.
 10. - رقومی‌سازی تصاویر برای سفارش‌های مشتریان و آرشیو سازمان.
 11. - آنالیز قیمت محصولات و خدمات نقشه‌برداری سازمان به‌طور مستمر جهت به‌روزرسانی آن و نیز تعیین قیمت محصولات و خدمات جدید و ارائه به کمیته مربوطه.
 12. - راهبری ایجاد آرشیو ملی نقشه و اطلاعات مکانی .
 13. - شرکت در کمیسیون‌های فنی تشکیل شده در سازمان و خارج از سازمان.
 14. - تعیین خطمشی و برنامه‌ی فعالیت‌های واحدهای تابعه با رعایت قوانین، اهداف و سیاست‌های سازمان.
 15. - نگهداری و آرشیو اسناد و مدارک فنی به صورت فیزیکی و رایانه‌ای و هماهنگی در تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان به‌صورت دوره‌ای.
 16. - آرشیو و ارائه‌ی اطلاعات مکانی با استفاده از سیستم‌ها و فناوری‌های نوین در این زمینه.
 17. - آنالیز قیمت محصولات سازمان برای ابلاغ توسط ریاست سازمان جهت درج در سامانه فروش و صدور صورتحساب‌ها.
 18. - مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در حوزه‌ی تولید و به‌روزنگهداری نقشه‌های استانی و شهری.
 19. - انجام مطالعات نیازسنجی و تحلیل بازار حوزه‌ی ذخیره‌سازی و ارائه‌ی اطلاعات مکانی.
 20. - همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه‌ی ذخیره‌سازی و ارائه‌ی اطلاعات مکانی.
 21. - طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌های کاربردی مبتنی بر خدمات فنی.
 22. - همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه‌ی خدمات فنی.
 23. - بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده و تولید محصولات جدید در حوزه‌ی ذخیره‌سازی و ارائه‌ی اطلاعات مکانی در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.

عضویت در نهادهای ملی و بین‌المللی و مشارکت با آن‌ها به‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط.