1. مشارکت در تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در حوزه‌ی نقشه و اطلاعات مکانی بر اساس اسناد بالادستی.
 2. تهیه و تدوین ضوابط، معیارها، خط‌مشی‌های کلی و راهبردهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی سازمان براساس مقررات مربوط.
 3. بررسی برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی واحدهای مرتبط به‌منظور تطبیق با قوانین جهت درج در لوایح بودجه‌ی سالیانه و پیگیری به‌منظور عملیاتی‌کردن برنامه و بودجه سازمان در چارچوب قوانین برنامه توسعه، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مرتبط.
 4. نظارت و بررسی‌های لازم به‌منظور تنظیم موافقت‌نامه‌های اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای، درآمدی (مستقل) و نظایر آن و ابلاغ اعتبارات براساس گزارش پیشرفت کار و ارائه‌ی دستورالعمل‌های مربوط به واحدهای ذیربط.
 5. همکاری با دبیرخانه‌ی شورای عالی نقشه‌برداری کشور در راستای هماهنگی برنامه‌های نقشه و اطلاعات مکانی دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس برنامه زیرساخت ملی داده‌ی مکانی و نظام پایه‌ی نقشه و اطلاعات مکانی کشور.
 6. رسیدگی به درخواست تأمین اعتبار در بخش‌های اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای و درآمدی واحدهای سازمان و بررسی انطباق آن با برنامه‌های سازمان و تأئید برای مراجع ذیربط.
 7. تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و توجیهی از عملکرد برنامه و اعتبارات و ارائه‌ی راه‌کارهای مناسب در جهت بهبود روش‌های انجام کار و مانع‌زدایی.
 8. نظارت مستمر بر حسن اجرای بودجه‌ی سازمان و انطباق آن با اعتبارات و برنامه‌های پیش بینی شده و تنظیم گزارش عملکرد تخصیص براساس موافقتنامه‌های متبادله وتهیه‌ی گزارش تفریغ بودجه.
 9. بررسی قوانین و مقررات و تأثیر آن در بخش نقشه و اطلاعات مکانی کشور و سازمان  و ارائه‌ی پیشنهاد جهت اصلاح یا بازنگری آن‌ها.
 10. بررسی برنامه‌های توسعه‌ی ملی، منطقه‌ای و استراتژی‌های کلان بخش خدمات نقشه‌برداری و اطلاعات داده‌های مکانی کشور و ارائه پیشنهادات مربوطه در این زمینه.
 11. آسیب‌شناسی و بررسی مشکلات و نارسایی‌های فنی و علمی سازمان با همکاری واحدهای ذیربط.
 12. راهبری امکانات و اعتبارات لازم برای اجرایی نمودن پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی وترجمه و تدوین کتب و مقالات مرتبط مصوب‌شده.
 13. بررسی، تصویب و  نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی سازمان در جهت نیل به اهداف تعیین‌شده سازمانی و جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل امور.
 14. پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان براساس ضوابط و سیاست‌های ابلاغی و برقراری تعامل سیستمی و یکپارچگی با دیگر نظام‌های مدیریت و منابع انسانی.