1. -       راهبری و نظارت عالیه بر روند بازرسی و کنترل کلیه‌ی عملیات منتهی به تهیه نقشه و اطلاعات مکانی انجام شده توسط سازمان و مؤسسات ذی‌صلاح از نظر دقت و کیفیت و انطباق با استانداردهای مربوطه.
 2. -       نظارت هماهنگ و یکپارچه (فنی، اجرایی، امنیتی) بر فعالیت‌ها، تولیدات، محصولات نقشه‌برداری و سایر داده‌ها و سامانه‌های اطلاعات مکانی در کلیه دستگاه‌های کشور و بخش خصوصی.
 3. -       راهبری، نظارت و کنترل فنی بر پروژه­های تهیه نقشه­ و اطلاعات مکانی در استان‌ها با مشارکت سازمان‌های مدیریت و برنامه­ریزی استان‌ها.
 4. -       ایجاد هماهنگی و زمینه‌سازی برای نظارت هماهنگ بر فعالیت‌های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در کشور با همکاری با معاونت‌ها و واحدهای ذیربط سازمان.
 5. -       تأئید صحت عملیات، بررسی و تعیین حجم و طبقه‌بندی قرارداهای خدمات نقشه برداری انجام شده توسط سازمان یا شرکت‌های مهندسی نقشه‌برداری ذی‌صلاح و در نهایت تأیید صورت‌وضعیت آنها.
 6. -       نظارت عالیه بر صحت اجرای قراردادهای منعقده بین کارفرما و مشاور.
 7. -       نظارت عالیه بر تأخیرات بوجود آمده در قراردادها و اظهارنظر در این خصوص.
 8. -       برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای اقدامات لازم برای ارتقای جایگاه نظارتی سازمان و راه‌اندازی و راهبری «سامانه جامع الکترونیکی نظارت فعالیت‌های نقشه‌برداری کشور».
 9. -       اعمال نظارت و کنترل فنی بر کلیه فعالیت‌های حوزه نقشه و اطلاعات مکانی کشور از طریق «سامانه جامع الکترونیکی نظارت».
 10. -  نظارت بر صلاحیت و کارایی مؤسسات دست اندرکار فعالیت‌های نقشه‌برداری از لحاظ پرسنل متخصص و تجهیزات مشخص شده در دستورالعمل‌ها.
 11. -  همکاری با امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ارزیابی دوره­ای صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور، تحقیق درمورد روش‌های جدید اعمال نظارت و کنترل، به‌کارگیری این روش‌ها و معرفی آن‌ها به بخش‌های دست اندرکار.
 12. -  مشارکت در بازنگری تعرفه خدمات مهندسی نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور).
 13. -  مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعمل‌ها.
 14. -  مشارکت و راهبری تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها، ضوابط فنی و تعرفه‌های مرتبط حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در کشور با هماهنگی مراجع مربوطه و همکاری واحدهای ذیربط.
 15. -  مطالعه و بررسی فناوری‌های نوین و روز دنیا به‌منظور بهره‌گیری در تدوین استانداردهای نقشه‌برداری، تهیه نقشه و اطلاعات مکانی.
 16. -  همکاری و عضویت در نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط با امر استانداردسازی و تبادل اطلاعات با هماهنگی حوزه ریاست.
 17. -  راهبری کمیته TC211/ISIRI.
 18. -  راهبری تعاملات سازمان با نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه از قبیل تعرفه، ضوابط تشخیص صلاحیت مشاورین و غیره.
 19. -  بررسی و پیشنهادات بروز رسانی تعرفه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.