1. -       همکاری با مراجع بالادستی NSDI  و تدوین الزامات قانونی در زمینه تعاملات مکانی بین دستگاه‌ها.
 2. -       پیگیری، هماهنگی و پشتیبانی برای استقرار SDI در سطوح مختلف درکشور.
 3. -       توسعه، نگهداری و به‌روزرسانی ژئوپرتال درسطوح مختلف و پیگیری‌‌های مربوط به تأمین امنیت آن.
 4. -       نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارها و پشتیبانی در ایجاد سرویس داده‌های مکانی و فراداده از محصولات مکانی در سطوح مختلف سازمان.
 5. -       تهیه و ارتقاء برنامه‌های کاربردی مورد استفاده در تهیه‌ی نقشه‌ها و سرویس‌های مختلف. 
 6. -       پیگیری، هماهنگی و مشارکت در امور فنی پروژه‌های مرتبط با SDI، GIS و پایگاه داده مکانی.
 7. -       ارائه مشاوره‌ی فنی در زمینه پیاده‌سازی و نظارت طرح‌های SDI، GIS و پایگاه داده مکانی در کشور.
 8. -       شرکت در جلسات فنی درون و برون سازمانی با هدف تحکیم موقعیت سازمان و تبیین جایگاه اطلاعات و سامانه‌های مکانی.
 9. -       پیگیری، هماهنگی و مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی مرتبط با GIS و SDI و ارتباط با مجامع بین‌المللی مرتبط.
 10. -  پژوهش و بررسی فناوری‌های روز دنیا به‌منظور بهره‌گیری در فرایندهای توسعه‌ای مرتبط با GIS و SDI با توجه به نیاز روز.
 11. -  انجام مطالعات و هماهنگی‌های لازم در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت شکل‌گیری فضاهای همسان رقومی.
 12. -  ارائه معماری‌های نرم‌افزاری مناسب در ارائه محصولات سازمان به‌منظور تعامل و ارتقای خدمات دولت الکترونیک.
 13. -  پردازش و آماده‌سازی داده‌های مکانی مختلف جهت انجام تحلیل‌های مکانی و ساخت سرویس‌های مکانی.
 14. -  توسعه، ایجاد و تکمیل محتوای پایگاه‌های داده مکانی و انجام GIS Ready نقشه‌ها در مقیاس‌های مختلف.
 15. -  هدایت طراحی، توسعه و بازنگری پایگاه‌های اطلاعات مکانی سازمان از جمله NTDB.
 16. -  بهره‌برداری و توسعه سامانه‌های مرتبط با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM).
 17. -  طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای توسعه‌ای به‌منظور ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌های اداره کل.
 18. -  تهیه مفاد آموزشی و مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه، کنفرانس، همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مرتبط با GIS و SDI .
 19. -  همکاری در تهیه و بازنگری بسترهای نرم‌افزاری و همچنین مجموعه استانداردها و دستورالعمل‌های GIS، SDI و پایگاه داده مکانی و ارائه پیشنهادهای مرتبط به گروه استاندارد.
 20. -  استفاده از روش‌های نوین در فرایندهای اجرایی ارائه محصولات سازمان در راستای اشاعه فرهنگ SDI.
 21. -  ایجاد و ارائه سرویس‌های مکانی محصولات سازمان در بستر گذرگاه خدمات دولتی GSB بر اساس درخواست دستگاه‌های اجرایی.
 22. -  ایجاد، ارائه و به‌هنگام‌رسانی سرویس‌های مکانی از اندکس محصولات سازمان (در سامانه رسا).
 23. -  پشتیبانی نرم‌افزاری از سرورهای اداره کل و انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه با دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی.
 24. -  پردازش و آماده‌سازی داده‌های مکانی مختلف جهت انجام تحلیل‌های مکانی و ساخت سرویس‌های مکانی.
 25. -  پیگیری و همکاری در اجرای تفاهم‌نامه‌های مرتبط با شرح وظایف اداره کل.
 26. -  هماهنگی و نظارت با همکاری ادارات مرتبط برای ایجاد، توسعه، و بکارگیری سامانه‌های اطلاعات مکانی، خصوصا توسط سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور به‌منظور رعایت استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها، و پرهیز از دوباره‌کاری.
 27. -  تدوین و تهیه تحلیل‌ها و مدل‌های مکانی جهت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به‌منظور نیل به اهداف آمایشی.
 28. -  طراحی و توسعه سامانه‌های تصمیم‌یار مکان مبنای کشور.
 29. -  مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در حوزه‌ی تولید و به‌روزنگهداری نقشه‌های استانی و شهری.
 30. -  انجام مطالعات نیازسنجی و تحلیل بازار حوزه‌ی سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌های مکانی.
 31. -  همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌های مکانی.
 32. -  طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌های کاربردی مبتنی بر سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌های مکانی.
 33. -  همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌های مکانی.
 34. -  بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده و تولید محصولات جدید در حوزه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده‌های مکانی در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.
 35. -  عضویت و مشارکت با نهادهای ملی و بین‌المللی به‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط از جمله انجمن بین‌المللی UN-GGIM.