تماس با مسئولان سازمان نقشه برداری  کشور 

 

 

نام

پست سازمانی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

دکتر علی جاویدانه

رئیس

02166071001-7

 

مهندس محمد اکبری

معاون توسعه مدیریت و منابع

02166071020

2206

دکتر مرتضی صدیقی

 معاون فنی و تولید اطلاعات مکانی

02166071021

2387

مهندس حمیدرضا سیدین بروجنی

معاون فناوری و ارائه اطلاعات مکانی

02166071027

2543

مهندس علیرضا ظفردیزجی

مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

02166071117

2293

احمد مؤذن

سرپرست حراست

   

خدیجه صفدری

مدیرکل توسعه منابع ، تحول اداری و پشتیبانی

02166071040

2285

مهندس مانوش فریفته جهانتیغ

مدیر کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

02166071147

2512

دکتر علی سلطان‌پور

مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی

02166071144

2491

مهندس علی صفایی

مدیر خدمات فنی

02166071100

2448

مهندس احمد ابوطالبی

مدیر کل نقشه‌برداری هوایی و فضایی

02166071060

2252

دکتر لیلا کریمی دهکردی

مدیر کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد

02166071081

2247

دکتر علی مدد

مدیر کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی

02166071070

2267

دکتر سید عبدالرضا سعادت

مدیرکل نقشه‌برداری زمینی و بنیادی

02166071098

2425

حسن شریفی

مدیر امور مالی و ذیحسابی

02166071050

2345

مهندس ابوالفضل بلندیان

مدیر نقشه نگاری و اطلس‏‏‌های ملی

02166071030

2218

مهندس اشرف‌السادات قریشی

سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی، بودجه و پژوهش

02166071120

2550