لیست اخبار صفحه :1
تعمیرات و کالیبراسیون ایستگاههای جزرومدی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان انجام شد
سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد:

تعمیرات و کالیبراسیون ایستگاههای جزرومدی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان انجام شد

تعمیر و کالیبراسین و برخط سازی مجدد در سه ایستگاه جزرومدی در استان سیستان و بلوچستان و چهار ایستگاه جزرومدی استان هرمزگان توسط مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور انجام شد.

حضور نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست بین‌المللی سند چهارچوب همکاری‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF)
به‌دنبال دعوت از سازمان نقشه‌‌برداری کشور توسط رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایا آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) انجام شد:

حضور نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست بین‌المللی سند چهارچوب همکاری‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF)

بدنبال دعوت سازمان نقشه‌‌برداری کشور توسط رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایا آسیا و اقیانوسیه (اپدیم)، نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در نشست بین‌المللی سند چهارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل (UNSDCF) شرکت کرد.

نشست رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور
پس از انتخاب سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در مرکز مدیریت بلایای آسیا و اقیانوسیه(اپدیم):

نشست رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور

پس از انتخاب سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در مرکز مدیریت بلایای آسیا و اقیانوسیه(اپدیم)، خانم لتیزیا روسانو، رئیس مرکز مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور دیدار کرد.

رونمایی از 9 زیر پورتال سرمایه گذاری در بستر زیرساخت داده‌های مکانی استان‌ها، در سازمان سرمایه گذاری کشور
از سوی سازمان نقشه برداری کشور انجام شد:

رونمایی از 9 زیر پورتال سرمایه گذاری در بستر زیرساخت داده‌های مکانی استان‌ها، در سازمان سرمایه گذاری کشور

با نشست مشترک سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان نقشه‌برداری کشور، از زیرپورتال های مکانی استان‌های چهارمحال بختیاری، زنجان، فارس، خوزستان، لرستان، گیلان، یزد، خراسان جنوبی و کرمان رو نمایی گردید