لیست اخبار صفحه :6
ارتقاء و بازسازی بخشی از شبکه پایش تراز دریا
مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی اعلام کرد:

ارتقاء و بازسازی بخشی از شبکه پایش تراز دریا

با توجه به اهمیت موضوع جزرومد بخصوص در حوزه هیدروگرافی، از ابتدای سال جاری تاکنون، نگهداری و راه اندازی مجدد ایستگاههای جزرومدسنجی شبکه ملی پایش تراز دریا، طی چند مرحله انجام پذیرفت.

اطلس نقشه و اطلاعات مکانی استان گیلان و اطلس ملی گردشگری معرفی شد
به مناسبت 12 دی ماه، روز رشت، سازمان نقشه‌برداری کشور معرفی می‌کند:

اطلس نقشه و اطلاعات مکانی استان گیلان و اطلس ملی گردشگری معرفی شد

اطلس نقشه و اطلاعات مکانی استان گیلان و اطلس ملی گردشگری که توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه و تولید شده است، معرفی می‌شود.

دیدار رئیس کمیته منابع انسانی و توسعه پایدار سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور
در راستای الحاق سازمان نقشه‌برداری کشور به کمیته توسعه پایدار سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، صورت گرفت:

دیدار رئیس کمیته منابع انسانی و توسعه پایدار سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور

در راستای الحاق سازمان نقشه‌برداری کشور به کمیته توسعه پایدار سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، رئیس کمیته منابع انسانی و توسعه پایدار سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) با ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور دیدار کرد.

نظارت میدانی حین انجام کار چند پروژه نقشه برداری در سطح استان بوشهر توسط اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد
توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد:

نظارت میدانی حین انجام کار چند پروژه نقشه برداری در سطح استان بوشهر توسط اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد

نظارت میدانی حین انجام کار چند پروژه نقشه برداری در سطح استان بوشهر توسط اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد انجام شد

دوره های آموزشی فنی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار شد
از سوی سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

دوره های آموزشی فنی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار شد

در راستای اخذ مجوز دوره های آموزشی فنی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و پیرو برگزاری این دوره های مستمر هفتگی، دوره های آموزشی فنی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار شد.

اطلس ملی حمل و نقل معرفی شد
سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد:

اطلس ملی حمل و نقل معرفی شد

به ‌مناسبت روز حمل و نقل، اطلس ملی حمل و نقل که توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه و تولید شده است، معرفی شد.