لیست اخبار صفحه :4
سخنرانی علمی با موضوع رویکردهای نوین ارایه اطلاعات مکانی (GIS Motion) در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد
سازمان نقشه برداری کشور برگزار کرد:

سخنرانی علمی با موضوع رویکردهای نوین ارایه اطلاعات مکانی (GIS Motion) در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد

سخنرانی علمی با موضوع مدیریت منابع آب و ارایه راهکارها با استفاده از GIS به صورت حضوری و وبیناری در سالن خلیج فارس سازمان نقشه برداری کشور توسط دکتر رامین پاپی کارشناس اداره کل سامانه های ملی و زیرساخت های اطلاعات مکانی برگزار شد.

نصب ایستگاه پایش تراز دریا در منطقه خلیج گرگان
توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:

نصب ایستگاه پایش تراز دریا در منطقه خلیج گرگان

ایستگاه تراز سنج دریا در خلیج گرگان منطقه بندر ترکمن توسط متخصصان مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور در اوایل بهمن ماه جاری با موفقیت جانمایی و نصب گردید.

با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران و در دیدار با استاندار، در خصوص هیدروگرافی بنادر استان، توسعه شبکه ایستگاه های دائمی GNSS و زیرساخت داده مکانی استان تصمیم گیری شد

با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران و در دیدار با استاندار، در خصوص هیدروگرافی بنادر استان، توسعه شبکه ایستگاه های دائمی GNSS و زیرساخت داده مکانی استان تصمیم گیری شد

با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران و در دیدار با استاندار، در خصوص هیدروگرافی بنادر استان، توسعه شبکه ایستگاه های دائمی GNSS و زیرساخت داده مکانی استان تصمیم گیری شد.

آغاز دور جدیدی از همکاری‌های مشترک سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران
با حضور رئیس سازمان فضایی ایران و هیئت همراه در سازمان نقشه‌برداری کشور مطرح شد:

آغاز دور جدیدی از همکاری‌های مشترک سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران

با حضور رئیس سازمان فضایی ایران و هیئت همراه در سازمان نقشه‌برداری کشور،دور جدیدی از همکاری‌های مشترک سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران آغاز شد.

سخنرانی علمی با موضوع مدیریت منابع آب و ارایه راهکارها با استفاده از GIS در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد
سازمان نقشه برداری کشور برگزار کرد:

سخنرانی علمی با موضوع مدیریت منابع آب و ارایه راهکارها با استفاده از GIS در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد

سخنرانی علمی با موضوع مدیریت منابع آب و ارایه راهکارها با استفاده از GIS به صورت حضوری و وبیناری در سالن خلیج فارس سازمان نقشه برداری کشور توسط دکتر رامین پاپی کارشناس اداره کل سامانه های ملی و زیرساخت های اطلاعات مکانی برگزار شد

جلسه مشترک سازمان نقشه برداری کشور با هلال احمر و شهرداری منطقه ۹ تهران جهت استفاده از نرم افزار آفلاین ژئوپورتال همراه در مدیریت بحران
اداره کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار کرد:

جلسه مشترک سازمان نقشه برداری کشور با هلال احمر و شهرداری منطقه ۹ تهران جهت استفاده از نرم افزار آفلاین ژئوپورتال همراه در مدیریت بحران

جلسه مشترک سازمان نقشه برداری کشور با هلال احمر و شهرداری منطقه ۹ تهران جهت استفاده از نرم افزار آفلاین ژئوپورتال همراه در مدیریت بحران

همایش ملی ژئوماتیک تأثیر بسزایی در جهت ایجاد هم افزایی و ارتقاء سطح علمی متخصصان و پژوهشگران حوزه نقشه برداری کشور دارد
دبیر علمی بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ژئوماتیک ۱۴۰۱ :

همایش ملی ژئوماتیک تأثیر بسزایی در جهت ایجاد هم افزایی و ارتقاء سطح علمی متخصصان و پژوهشگران حوزه نقشه برداری کشور دارد

دکتر بهزاد وثوقی استاد گروه ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و دبیر علمی بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در گفتگو با روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور گفت:«همایش ملی ژئوماتیک تأثیر بسزایی در جهت ایجاد هم افزایی و ارتقاء سطح علمی متخصصان و پژوهشگران حوزه نقشه برداری کشور دارد.»

اعلام وصول ۱۷۹ قرارداد و اعلام هزینه قطعی ۹۹ قرارداد خدمات نقشه برداری در سال جاری توسط اداره کل نظارت و کنترل فنی
سازمان نقشه برداری کشور خبر داد:

اعلام وصول ۱۷۹ قرارداد و اعلام هزینه قطعی ۹۹ قرارداد خدمات نقشه برداری در سال جاری توسط اداره کل نظارت و کنترل فنی

از ابتدای سال جاری تا کنون، ۱۷۹ قرارداد خدمات نقشه برداری برای نظارت و کنترل فنی به سازمان نقشه برداری کشور ارجاع شده و نظارت ۹۹ قرارداد خاتمه یافته است