تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور
 

 
تلفن: 66071001-7
کد پستی : 1387835861
صندوق  پستی :  13185-1684
دورنگار :  66071000
پست الکترونیکی :   info@ncc.gov.ir
ساعت کاری : 08:00 الی 16:00