Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
مهندس ابوالفضل بلندیان
مدیر نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی

تلفن: 66071030
داخلی: 2218

شهره صیفی
معاون مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی
تلفن: 66071001
داخلی: 2212


حمیده موسی زاده
سرپرست اداره اطلس‌های ملی
تلفن: 66071031
داخلی: 2503

ابوالفضل بلندیان
رییس اداره گردآوری آمار و اطلاعات و پایگاه نام‌های جغرافیایی
تلفن:66071031
داخلی: 2237

زهرا خاکیان
رئیس اداره نقشه‌های موضوعی و موردی
تلفن: 66071001
داخلی:2284

علیرضا طیار
رئیس اداره تولید نقشه و انتشارات
داخلی: 2305

حسن واعظی
رئیس اداره نقشه‌های مبنایی‌ و توپوگرافی
داخلی:2254
مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی
به مناسبت ۲۹ اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۲۶
به مناسبت ۲۹ اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۳۸
به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز  ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۴۶
اطلس نقشه و اطلاعات مکانی استان فارس و اطلس ملی گردشگری معرفی شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۲۰
نقشه تقسیمات کشوری استان فارس، نقشه گردشگری استان فارس و شهر شیراز و کتاب ابعاد کشور معرفی شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۴۴
به مناسبت ۱۲ اردیبهشت، روز معلم، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۴۳
به مناسبت ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱
به مناسبت ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵
نقشه تقسیمات کشوری استان یزد، نقشه گردشگری استان و شهر یزد و کتاب ابعاد کشور معرفی شد.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵