Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
در فرایند ارزیابی، سازمان نقشه‌برداری کشور از نظرات و پیشنهادات سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها بهره مند می‌گردد.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۱۱
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴
حفظ و نگهداری شبکه ایستگاه های دائمی، ژئودینامیک،  GNSS و ثقل سنجی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۰۷
دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۱۶
دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۴
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۲۷
برگزاری دوره های آموزشی فنی با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی گروه های نقشه و اطلاعات مکانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
اقدامات انجام گرفته در گروه هماهنگی امور استان ها و امتیاز اولیه عملکرد استان ها در شاخص های ارزیابی سال ۱۳۹۹   <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
 
1