Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
شوراها و کمیته‌ها
سازمان نقشه برداری کشور در مسیر هوشمندسازی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰
ایجاد سرویس های مکانی از لایه‌های اطلاعاتی مربوط به مراکز بهداشتی،موقعیت مکان‌های واکسیناسیون،ایجاد برنامه‌های کاربردی برای نمایش محل واکسیناسیون و مسیریابی به آن مرکز‌  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۶
نشست مجازی کمیته استاندارد با حضور فعال اعضا در شرایط بحرانی کرونا
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲
تشکیل کمیته آماربخشی سازمان نقشه‌برداری کشور  ذیل شورای راهبری مدیریت فنی و اولین نشست آن در راستای برنامه ملی توسعه آمار کشور.
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۴۹
تفاهم نامه با شهرداری اصفهان
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۵
تفاهم نامه چهار جانبه با سازمان های هواشناسی، فضایی و زمین شناسی
۲۹ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳
نشست کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوریهای مدیریتی با دو موضوع مدیریت دانش و صندوق‌های بیمه‌‌گر در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸
برون سپاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای ارائه خدمات  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ تير ۱۴۰۰ ۰۸:۱۳
جذب اندیشه ها و ایده ای نو از سوی کمیته هماهنگی طرح‌ها و پروژه‌های فنی سازمان نقشه برداری کشور
۱۹ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵