Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
استفاده از ظرفیت سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در اولویت کاری سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۸
دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ لرستان با رئیس سازمان نقشه برداری کشور
۸ تير ۱۴۰۱ ۱۹:۱۰
اعطای گواهی آموزشی ۷ دوره تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی برای متخصصین گروه های نقشه و اطلاعات مکانی استان های سراسر کشور
۲۹ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۴
برنامه‌ریزی با استفاده از ابزارهای نوین بعنوان یکی از مهمترین اهداف تخصصی سازمان نقشه برداری کشور در اولویت باشد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
دومین وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص‌ها برای گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱
وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص ها برای گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۵
با مدیریت و بهینه سازی؛ میزان مصرف آب در سازمان نقشه برداری کشور به کمترین میزان خود طی ۱۸ سال گذشته رسید  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۵۱
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
۲۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۳
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶