سازمان نقشه برداری کشور 2 خرداد 1400 ساعت 8:38 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3960/سخنرانی-دکتر-علی-مدد-اولین-کنفرانس-بین-المللی-دومین-ملی-فناوری-ها-کاربردهای-نوین-ژئوماتیک -------------------------------------------------- اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی «فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک» در گرامیداشت پروفسور عباس رجبی‌فرد، و با حضور دکتر علی مدد، مدیریت اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید: عنوان : سخنرانی دکتر علی مدد در اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی «فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک» -------------------------------------------------- درروز پنجشنبه 1400/02/30، دومین روز از اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی «فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک» در گرامیداشت پروفسور عباس رجبی‌فرد، دکتر علی مدد، مدیریت محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، سخنرانی خود را با عنوان «استقرار زیرساخت داده‌های مکانی ملی کشور و سیاست‌های آتی» بیان نمود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، در روز پنجشنبه 1400/02/30، دکتر علی مدد، مدیریت محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی،در اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی «فناوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک» در گرامیداشت پروفسور عباس رجبی‌فرد، سخنرانی خود را با عنوان «استقرار زیرساخت داده‌های مکانی ملی کشور و سیاست‌های آتی» بیان نمود.  این نشست در گرامیداشت پروفسور عباس رجبی‌فرد و در طی سه روز بصورت وبیناری و توسط دانشگاه تبریز، دانشکده فنی‌مهندسی مرند برگزار گردیده بود. دکتر مدد در این سخنرانی، با بیان امکانات پیش‌روی استفاده از اطلاعات مکانی، تاریخچه SDI، استناد به ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سطوح و معماری زیرساخت و اشاره به مستندات و دستورالعمل‌ها، به معرفی استقرار زیرساخت داده‌های مکانی، سامانه فهرست مکانی محصولات سازمان نقشه‌برداری کشور، زیرپورتال نمایش اطلاعات مکانی کرونا، راه‌اندازی سامانه گویاسازی رقومی و پایگاه تقسیمات کشوری پرداختند. در پایان دکتر مدد با بیان اینکه پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات استانی در زیرساخت داده‌های مکانی بصورت مستمر و دوره‌ای صورت می‌گیرد، موضوعات اساسی هدایت و مسیردهی SDIهای خصوصی را به تفضیل بیان نمودند.