سازمان نقشه برداری کشور 18 بهمن 1400 ساعت 8:53 https://www.ncc.gov.ir/fa/video/5094/بیست-ششمین-نمایشگاه-ملی-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ژئوماتیک-1400-ویدیو -------------------------------------------------- جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با همکاری سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند: عنوان : بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400/ویدیو -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور با همکاری جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 را برگزار می کند. متن : سازمان نقشه برداری کشور با همکاری جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیست و ششمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 را برگزار می کند.