سازمان نقشه برداری کشور 3 اسفند 1400 ساعت 15:50 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5175/فعالیت-های-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-منجر-جلوگیری-کاهش-ضررهای-ناشی-از-بی-ملاحظگی-های-زیستی-می-گردد -------------------------------------------------- معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در افتتاحیه همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400: عنوان : فعالیت‌های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی منجر به جلوگیری و کاهش ضررهای ناشی از  بی ملاحظگی‌های زیستی می‌گردد -------------------------------------------------- معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در افتتاحیه همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 1400 گفت:«فعالیت های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی منجر به جلوگیری و کاهش ضررهای ناشی از  بی ملاحظگی‌های زیستی می‌گردد.» متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی – ژئوماتیک 1400 صبح امروز در سازمان نقشه برداری کشور با حضور مسئولین و اساتید حوزه نقشه برداری به صورت وبیناری برگزار شد. دکتر محمدرضا ملک معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از سخنرانان افتتاحیه همایش ژئوماتیک به اهمیت " کره مجازی" تشکیل شده در کنار زمین کره و زیست کره پرداخت. وی توجه حضار و مشارکین حاضر در وبینار را به این نکته جلب نمود که با توجه به گستره تغییرات جهانی فعالیت های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی نیز از این تغییرات مستثنی نبوده و جهان شاهد رشد و پیشرفت در این حوزه بوده است. تغییراتی که توجه به موقع به آنها و در نظرگیری اهمیت آن در زمان خود می‌تواند به برنامه‌ریزی های صحیح بیانجامد و منجر به جلوگیری و کاهش ضررهای ناشی از  بی ملاحظگی‌های زیستی گردد . وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:« زمانی توجه بشر در فعالیت های خود در عرصه های مختلف فقط به زمین کره (منظور همان کره عرض با ویژگیهای جمادی آن ) بود و موضوع آسیب‌های محتمل بر زیست بوم کره خاکی مدنظر نبود و تشکیل کره زیست بوم و توجه به اثرات مخرب زیست محیطی حتی برای انسان ملموس و مورد توجه نبود و فقط طی دو سه دهه اخیر است که برای او نمایان‌تر شده است.» دکتر ملک با بیان این مطلب که اهمیت تأثیراتی که زمین‌کره و زیست‌کره برهم می گذارند به موضوعی کاملا ملموس و حائز اهمیت در برنامه‌ریزی های مختلف اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و غیره... در سطح کلان و جهان دیده می شود گفت:«حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در آغاز مسیر خود با موضوع تعیین مشخصات کره خاکی یعنی تهیه نقشه از آن و اندازه‌گیری ها مربوط به آن همراه بود و سپس با درک اهمیت کره زیستی با تغییراتی روبرو گردید و اکنون با به عرصه آمدن کره مجازی باید توجه خود را به مسائل و موضوعات مربوط به آن در اهداف آتی خود و برنامه‌ریزی های آن آماده کند.» وی در پایان سخنرانی خود در خصوص شهر هوشمند و فعالیت های نقشه‌برداری و اطلاعاتی در راستای  اهداف توسعه ای نیز توضیحاتی ارائه نمود. گفتنی است بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به صورت وبیناری در سازمان نقشه برداری کشور در حال برگزاری است و تا فردا 4 اسفندماه ادامه خواهد داشت.