سازمان نقشه برداری کشور 14 تير 1401 ساعت 13:49 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5552/دوره-آموزشی-مشارکت-عمومی-خصوصی-شناسایی-ظرفیت-چالش -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور برگزار نمود: عنوان : دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور برای ارتقای دانش مدیران پایه، میانی و ارشد خود دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها برگزار نمود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور برای ارتقای دانش مدیران پایه، میانی و ارشد خود دوره آموزشی مشارکت عمومی، خصوصی و شناسایی ظرفیت ها و چالش ها برگزار نمود. این دوره با هدف مروری بر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع مذکور و بررسی ضرورت استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در افزایش بهره وری برگزار شد. گفتنی است مدرس این دوره محسن رجائی رئیس گروه مدیریت مشارکت عمومی، خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که با حضور در سازمان نقشه برداری کشور به ارائه موضوعات آموزشی این دوره پرداخت.