سازمان نقشه برداری کشور 21 دی 1399 ساعت 10:13 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3356/1/هدف-نهایی-غایی-تمامی-موضوعات-مورد-تصویب-این-نشست-اثر-بخش-بودن-آن-ها-فرآیندهای-سازمان -------------------------------------------------- در ششمین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری‌های مدیریتی: عنوان : هدف نهایی و غایی از تمامی موضوعات مورد تصویب در این نشست اثر بخش بودن آن‌ها در فرآیندهای سازمان است -------------------------------------------------- در ششتمین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری‌های مدیریتی به این مسئله مهم اشاره گردید که هدف نهایی و غایی از تمامی موضوعات مورد تصویب در این نشست اثر بخش بودن آن‌ها در فرآیندهای سازمان می باشد. متن : در این نشست تخصصی موضوعات هفتگانه مطرح در دستورجلسه طی جزئیاتی مبسوط به شور و اعلام نظر اعضا گذاشته شد و در خصوص هر یک تصمیمات پیشنهادی اتخاذ گردید. از جمله موارد مطرح موضوع جشنواره نظام خلاقیت، نوآوری، ایده‌های نو و پیشنهاد‌های برتر بود که طی توافق عمومی اعضا بر این گردید تا ضمن حفظ  بوروکراسی  در کمترین سطح ممکن، روال اجرای آن تسهیل گردد و با موانع اداری کمتری روبرو باشد. دامنه این جشنواره در سال جاری درون‌سازمانی خواهد بود و در اسفند ماه و مزین به عنوان افتخاری شهید محسن فخری‌زاده در کنار نام جشنواره‌ برگزار می‌گردد. درسال‌های آتی این جشنواره شاهد حضور نوآوران خارج از سازمان نیز خواهد بود. موضوع دبیرخانه ستادی و دبیرخانه اجرایی و روال نیز طرح و به توافق اعضا رسید. در ادامه نشست و طرح سایر دستورات به این مسئله مهم اشاره گردید که هدف نهایی و غایی از تمامی موضوعات مورد تصویب در این نشست اثربخش بودن آن‌ها در فرآیندهای سازمان است و لذا استفاده از حضور صاحبین نظر و متخصصین امر و حتی گروه‌های کاری موقت نیز همواره مد نظر است و پیشنهاد گردید تا جهت حفظ تعامل بیشتر و در هر جلسه لازم دبیران سایر کمیته‌ها نیز دعوت به حضورگردند . طرح پیشنهادی برگزاری دوره توسط " مدرسه مدیریت فرایند" مطرح شد  و مقرر گردید تا هر دو کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریت  و کمیته توسعه دولت الکترونیک جهت رسیدن به نقاط اشتراک در زمینه پیاده سازی روال‌های ممکن و اثر گذار نشست ثانویه‌ای را در این خصوص  داشته باشند و برای هوشمندسازی اداری  و پیاده سازی " مدیریت دانش" و " تعیین چارچوب معماری" با کمیته دولت الکترونیک، به مصوبه مشترکی برسند. در این نشست طی توضیحاتی که از طرف دبیر کمیته در اختیار اعضای حاضر گذاشته شد موضوع اعضای گروه‌های کاری  و ضوابط و شرایط حاکم بر گروه‌‌های منتخب، همچنین ساختار نظام پیشنهادات و شاخص‌های ارزیابی  مطابق با شرح‌وظائف کمیته ساختار مورد گفتگو قرار گرفت و با حصول توافق عمومی قرار گردید تا پس از در نظرگیری جزئیات اصلاحی در آن‌ها همه‌ی موارد جهت طرح نهایی در شورای راهبری توسعه مدیریت به سطح مصوبه قابل طرح در شورا رسانده و آماده گردد.