سازمان نقشه برداری کشور 5 ارديبهشت 1400 ساعت 10:20 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3789/افزایش-میزان-مشارکت-رشد-عملکرد-استان-ها-استقرار-ژئوپورتال-ملی-طی-سه-ماه-گذشته -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور خبر داد: عنوان : افزایش میزان مشارکت و رشد عملکرد استان‌ها در استقرار ژئوپورتال ملی طی سه ماه گذشته -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور خبر داد:«میزان مشارکت و رشد عملکرد استان‌ها در استقرار ژئوپورتال ملی، طی سه ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.» متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی،به دنبال اجرای تفاهم‌نامه نحوه اجرای ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ابلاغیه سال 98 از سوی معاونت اموراقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، اقدامات اساسی اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی درخصوص اجرای این ابلاغیه و متعاقبا مشارکت 31 استان در ژئوپورتال ملی، اکنون پیشرفت چشمگیری در عملکرد استان‌ها در افزایش تعداد لایه‌های به‌اشتراک گذاشته‌شده، مشارکت دستگاه‌های استانی و تکمیل فرم‌های نیازسنجی، اعلام وضع موجود و مدل داده مشاهده می‌شود. با همکاری مستمر متخصصان و کارشناسان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی در سازمان نقشه برداری کشور عملکرد استان‌ها در افزایش تعداد دستگاه‌های مشارکت‌کننده و میزان مشارکت آنها در استقرار ژئوپورتال ملی، افزایش سرویس‌های مکانی ارائه‌شده و تکمیل فرم‌های نیازسنجی بسیار چشمگیر بوده است. براساس رویکردهای حاکم بر راه‌اندازی ژئوپورتال ملی و استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها پس از مشارکت در ژئوپورتال ملی، اقدام به فرهنگ‌سازی و توجیه نمایندگان سایر دستگاه‌های استان برای مشارکت در ژئوپورتال ملی می‌نماید. همزمان با مشارکت دستگاه‌‌های استانی در ژئوپورتال ملی، دستگاه‌های استانی اقدام به ارائه سرویس‌های مکانی خود می‌کنند و به موازات تمام این مراحل، تمام دستگاه‌های استان اقدام به تکمیل فرم‌های نیازسنجی، اعلام وضع موجود و مدل داده می‌نمایند در سه‌ماهه اخیر (بهمن 1399، اسفند 1399 و فروردین 1400)، اقزایش عملکرد استان‌ها به تفکیک در مباحث دستگاه‌ها و سرویس‌های مکانی، در قالب نمودار به شرح ذیل ارائه می‌گردد:   همچنین نمودار فرم‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های استانی تاکنون به‌شرح ذیل می‌باشد: