سازمان نقشه برداری کشور 11 ارديبهشت 1401 ساعت 15:24 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5363/سخنرانی-علمی-بکارگیری-رویکرد-پلکانی-جهت-نمایش-بهینه-داده-های-متراکم-هیدروگرافی-باندکاربری-دسترسی-بندری -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند: عنوان : سخنرانی علمی" بکارگیری رویکرد پلکانی جهت نمایش بهینه داده‌های متراکم هیدروگرافی در باندکاربری دسترسی و بندری " -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور سخنرانی علمی با موضوع " بکارگیری رویکرد پلکانی جهت نمایش بهینه داده‌های متراکم هیدروگرافی در باند کاربری دسترسی و بندری "به صورت وبینار برگزار می کند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، این سازمان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17 با برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " بکارگیری رویکرد پلکانی جهت نمایش بهینه داده‌های متراکم هیدروگرافی در باند کاربری دسترسی و بندری " به صورت وبینار میزبان علاقمندان و  متخصصان حوزه نقشه برداری خواهد بود. گفتنی است این مقاله توسط عطیه ثقه مجتهدی، آرزو صادقیان و میترا عبدالحسین از متخصصان مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشورگردآوری شده است. این مقاله توسط آرزو صادقیان (رئیس اداره پردازش داده های دریایی، مدیریت آبنگاری و امور جزر و مدی) ارائه خواهد شد.   شایان ذکر است علاقمندان در تاریخ مذکور می توانند از طریق لینک ذیل در این سخنرانی علمی شرکت نمایند. https://www.skyroom.online/ch/ncc.gov/sub