سازمان نقشه برداری کشور 23 دی 1400 ساعت 17:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4940/1/نشست-رئیس-انجمن-علمی-مهندسی-نقشه-برداری-ژئوماتیک-ایران-جامعه-مهندسان-بردار-سرپرست-سازمان-کشور-راستای-برگزاری-همایش-ملی-۱۴۰۰ -------------------------------------------------- عنوان : نشست رئیس انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و رئیس جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با سرپرست سازمان نقشه برداری کشور در راستای برگزاری همایش ملی ژئوماتیک ۱۴۰۰ -------------------------------------------------- در نشست مشترک دکتر همراه رئیس انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران،مهندس مومنی رئیس جامعه مهندسان نقشه بردار ایران و دکتر جمور دبیر همایش ژئوماتیک ۱۴۰۰ با دکتر جاویدانه سرپرست سازمان نقشه برداری کشور؛ در راستای همایش ملی ژئوماتیک ۱۴۰۰ اهمیت و‌جایگاه این‌ رویداد ملی تشریح شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در این جلسه سرپرست سازمان اهمیت و جایگاه همایش و نمایشگاه ژئوماتیک ۱۴۰۰ و قدمت تاریخی  آن را تشریح نمود.   در بخش دیگری از این نشست دکتر سلطانپور نایب رئیس همایش و دکتر جمور ضمن بیان ویژگی های همایش ژئوماتیک سال جاری و تفاوتهای آن با همایش های قبلی از عملکرد و پیشرفت های حاصل شده در دبیرخانه این همایش خبر دادند.   در ادامه روسای  جامعه و انجمن ضمن تشکر از سازمان نقشه برداری کشور به جهت برگزاری همایش ژئوماتیک ۱۴۰۰ ضمن ابراز حمایت کامل؛ در راستای برگزاری و اجرای هر چه بهتر این همایش اعلام آمادگی نموده و اذعان داشتند که جامعه مهندسان نقشه بردار ایران و انجمن مهندسی نقشه برداری تمام پتانسیل و ظرفیت خود را بکار خواهد گرفت.   در خاتمه این نشست کاربردی در خصوص چگونگی اجرای همایش و نمایشگاه بحث و تبادل نظر تخصصی صورت گرفت و مقرر گردید موارد مورد نظر در جلسات سه جانبه نمایندگان و همچنین کمیته راهبری و علمی همایش نهایی و اجرا گردد.   گفتنی است سازمان نقشه برداری کشور با همکاری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و جامعه مهندسان نقشه بردارایران، بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی را که یکی از بزرگترین رویدادهای ملی در حوزه نقشه برداری محسوب می شود؛ 3و4 اسفندماه سال جاری به صورت وبیناری برگزار خواهد کرد.