سازمان نقشه برداری کشور 4 اسفند 1400 ساعت 21:59 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/5192/1/گزارش-تصویری-آئین-اختتامیه-بیست-ششمین-همایش-ملی-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ژئوماتیک-1400 -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری آئین اختتامیه بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری آئین اختتامیه بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 متن :