سازمان نقشه برداری کشور 7 اسفند 1399 ساعت 17:16 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/3526/مجموعه-فایل-های-آموزشی-سامانه-ها-زیر-ساخت-های-اطلاعات-مکانی -------------------------------------------------- عنوان : مجموعه فایل‌های آموزشی سامانه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعات مکانی -------------------------------------------------- متن : برای دانلود فایل‌های آموزشی سامانه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعات مکانی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید: 1- راهنماي نصب نرم افزار GeoNode براي ایجاد زیر ساخت داده‌هاي مکانی 2- راهنمای جامع راه اندازی زیر ساخت داده‌های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور 3- اطلاعات مکانی – فراداده (ترجمه متن استاندارد بین المللی  ISO 19115:2003) 4- چک لیست کنترل سرویس هاي مکانی و فراداده هاي آن ها طبق استاندارد 5- استاندارد فراداده براي حداقل مستند سازي داده هاي مکاني در زير ساخت ملي داده هاي مکاني 6- مدل داده مكاني چند مقياسي 7- الگوی استقرار SDI سازمانی 8- الگوی استقرار SDI استانی