سازمان نقشه برداری کشور 11 اسفند 1399 ساعت 12:39 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/3435/یکپارچه-سازی-لایه-شبکه-آب-های-سطحی-کل-کشور -------------------------------------------------- مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی: عنوان : یکپارچه‌سازی لایه شبکه آب‌های سطحی کل کشور -------------------------------------------------- یکپارچه‌سازی لایه شبکه آب‌های سطحی کل کشور، توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، یکپارچه‌سازی لایه شبکه آب‌های سطحی کل کشور را به اتمام رساند. داشتن اطلاعات مکانی مناسب، نخستین گام جهت مدیریت منابع آب به شمار می‌رود. داده‌های ناقص، فاقد ساختار یکپارچه و کوچک‌مقیاس حوضه‌های آبریز، مشکلات بسیاری را برای تحلیل‌های مکانی منابع آب ایجاد می‌کند. در این پروژه، به منظور یکپارچه‌سازی و اصلاح ساختار شبکه آب‌های سطحی کشور، از داده‌های نقشه‌های پوششی 1:25000 سازمان نقشه‌برداری کشور و لایه‌های اطلاعاتی استخراج شده از اطلس منابع آب ایران _ وزارت نیرو استفاده شده و به ‌منظور رفع نقایص نیز در حوضه‌های آبریز، از تصاویر ماهواره‌ای استفاده شده است. داده‌ها و لایه‌های اطلاعاتی مربوط به شبکه‌های آبریز (شامل رود، مسیل، کانال، نهر و جوی و آبریز)، از نقشه‌های پوششی 1:25000 گردآوری شده و با تجمیع آنها، یکپارچه‌سازی صورت گرفته و توپولوژی برقرار شده است که مقدمه‌ای برای انجام تحلیل‌های مکانی و فضایی است. همچنین ساماندهی لایه شبکه آب سطحی در قالب ابرحوضه، بر اساس تقسیمات تمآب، وزارت نیرو صورت گرفته است. هر یک از این حوضه‌ها خود تا چندین مرتبه به حوضه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که شش ابر حوضه شامل عناوین زیر می‌باشد: - حوضه دریای خزر با زیر حوضه - حوضه خلیج فارس و دریای عمان با زیر حوضه - حوضه دریاچه ارومیه - حوضه فلات مرکزی با زیر حوضه - حوضه مرزی شرق با زیر حوضه - حوضه آبخیز قره‌قوم پروژه یکپارچه‌سازی لایه شبکه آب‌های سطحی کل کشور در مقیاس 1:50000، در سال 1393 به پایان رسید. به منظور تکمیل این پروژه در حد مقیاس 1:25000، پروژه نمونه حوضه دریاچه ارومیه در سال 1396، اجرا شده است. اداره گردآوری آمار و اطلاعات و پایگاه نام‌های جغرافیایی، هم‌اکنون در حال رتبه‌بندی شبکه حوضه‌های آبریز کل کشور می‌باشد.  از بین حوضه‌های مورد مطالعه، حوضه خلیج فارس و دریای عمان همراه با شرح شکل در مراحل مختلفی که در بالا توضیح داده شد، آورده شده است.  استخراج داده‌ها در محیط نرم‌افزار Microstation: مدیریت لایه‌های اطلاعاتی در محیط نرم‌افزار Arc Catalog: یکپارچه‌سازی لایه‌های اطلاعاتی در محیط نرم‌افزار Arc map و ایجاد توپولوژی: کنترل با تصاویر ماهواره‌ای و تکمیل لایه‌های اطلاعاتی: تهیه شبکه آبریز کل کشور: