سازمان نقشه برداری کشور 6 تير 1401 ساعت 8:33 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5541/سخنرانی-علمی-استفاده-امواج-مستقیم-بازتابی-سامانه-های-ناوبری-جهانی-سنجش-دور-اتمسفر-اقیانوس -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند: عنوان : سخنرانی علمی" استفاده از امواج مستقیم و بازتابی سامانه های ناوبری جهانی برای سنجش از دور اتمسفر و اقیانوس" -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور سخنرانی علمی با موضوع " استفاده از امواج مستقیم و بازتابی سامانه های ناوبری جهانی برای سنجش از دور اتمسفر و اقیانوس"به صورت وبیناری برگزار می کند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، این سازمان صبح روز سه شنبه 7 تیرماه 1401 ساعت 10صبح سخنرانی علمی با موضوع " استفاده از امواج مستقیم و بازتابی سامانه های ناوبری جهانی برای سنجش از دور اتمسفر و اقیانوس" On the Remote Sensing of the Atmosphere and Ocean Using Direct and Reflected GNSS Signals به صورت وبیناری و توسط دکتر مصطفی حسینی محقق در حوزه سنجش از دور ماهواره‌ای در گروه ژئوماتیک دانشگاه علم و صنعت نروژبرگزار می کند.  گفتنی است دکتر مصطفی حسینی متولد ۱۳۶۰ تهران و دانش آموخته کارشناسی در رشته نقشه‌برداری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی ارشد در رشته ژئودزی (دانشگاه تهران) و دکتری در رشته ژئودزی ماهواره‌ای - سنجش از دور (دانشگاه علم و صنعت نروژ) است. از جمله سوابق کاری او بیش از پنج سال فعالیت در حوزه سامانه‌های تعیین موقعیت دقیق در سازمان نقشه‌برداری کشور و یک سال و نیم فعالیت تحقیقاتی در حوزه سنجش از دور با استفاده از امواج سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای در مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان است. در حال حاضر او به عنوان محقق در حوزه سنجش از دور ماهواره‌ای در گروه ژئوماتیک دانشگاه علم و صنعت نروژ در شهر تروندهایم مشغول به فعالیت است. علاقمندان در تاریخ مذکور می توانند از طریق لینک ذیل در این سخنرانی علمی شرکت نمایند. لینک شرکت در جلسه: https://www.skyroom.online/ch/ncc.gov/sub