سازمان نقشه برداری کشور 7 آذر 1400 ساعت 12:05 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4812/برگزاری-اولین-نشست-تخصصی-سازمان-فضایی-کشور-خصوص-راه-اندازی-سرویس-های-مکانی-استاندارد-تحت -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی از برگزاری اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور خبر داد: عنوان : برگزاری اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور در خصوص راه‌اندازی سرویس‌های مکانی استاندارد تحت وب -------------------------------------------------- اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور در خصوص راه‌اندازی سرویس‌های مکانی استاندارد تحت وب با اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. این نشست درقالب وبینار و با حضور نماینده محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، جناب آقای مهندس رفیعی و با هدف آموزش سازمان فضایی برای اتصال به زیرساخت داده‌های مکانی برگزار گردید. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، در روز چهارشنبه 1400/09/03، اولین نشست تخصصی با سازمان فضایی کشور در خصوص راه‌اندازی سرویس‌های مکانی استاندارد تحت وب با اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی برگزار گردید. این نشست درقالب وبینار و با حضور نماینده محترم اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، جناب آقای مهندس رفیعی و با هدف آموزش سازمان فضایی برای اتصال به زیرساخت داده‌های مکانی برگزار گردید.    به منظور توجیه و فرهنگسازی تمامی دستگاه‌ها در سطح ملی و با هدف مشارکت در زیرساخت داده‌های مکانی ملی، نشست‌های تخصصی-آموزشی بطور مستمر برگزار می‍گردد. به همین منظور در اولین نشست تخصصی با نمایندگان سازمان فضایی کشور، آموزش نرم‌افزارهای ضروری و نحوه ساخت سرویس‌های داده و فراداده، توسط نماینده محترم سازمان نقشه‌برداری کشور، آقای مهندس رفیعی، بطور کامل آموزش داده شد. آقای رفیعی پس از ارائه ملزومات این زیرساخت و آموزش کامل نرم‌افزارهای ژئوسرور و ژئونتورک و معرفی مستندات مورد نیاز، پاسخگوی سوالات مطروحه بودند.