سازمان نقشه برداری کشور 22 اسفند 1400 ساعت 7:51 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5217/امکان-مشارکت-ده-دستگاه-استان-البرز-ژئوپورتال-ملی-مجوز-مرکز-راهبردی-افتای-ریاست-جمهوری -------------------------------------------------- اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، از نتایج دیتامدل‌های استان البرز و امکان اتصال ده دستگاه این استان به ژئوپورتال ملی خبر داد: عنوان : امکان مشارکت ده دستگاه استان البرز در ژئوپورتال ملی، با مجوز مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری -------------------------------------------------- نتایج مدل‌داده‌ تهیه شده از فرم‌های ارسالی استان البرز، طی نشستی با روسا و معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ارائه گردید. همچنین عنوان گردید که درحال حاضر با اعطا مجوز مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، امکان مشارکت ده دستگاه استان البرز در ژئوپورتال ملی میسر گردیده است. لازم است تا سایر دستگاه‌ها نیز سند مخاطرات حود را در دو مبحث دسترسی و صحت سنجی ارائه نمایند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، نتایج مدل‌داده‌ تهیه شده از فرم‌های ارسالی استان البرز، طی نشستی با روسا و معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  استان البرز ارائه گردید. همچنین عنوان گردید که درحال حاضر با اعطا مجوز  مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، امکان مشارکت ده دستگاه استان البرز در ژئوپورتال ملی میسر گردیده است. لازم است تا سایر دستگاه‌ها نیز سند مخاطرات حود را در دو مبحث دسترسی و صحت سنجی ارائه نمایند.  از سال 1399 که فعالیت کارگروه GIS استان البرز زیر نظر کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آغاز گردید، در سال 1400 تاکنون هم پیشرفت چشمگیری در مشارکت در SDI ملی و ایجاد SDI استانی در این استان مشاهده می‌شود.  در این جلسه دیتامدل نهائی براساس فرم‌های ارسالی از استان البرز ارائه گردید و اعلام گردید که امکان مشارکت ده دستگاه استان البرز در ژئوپورتال ملی، با مجوز مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری وجود دارد. همچنین ضروریست که سایر دستگاه‌ها نیز سند مخاطرات لایه‌های خود را در دو مقوله: دسترسی و صحت سنجی ارائه نمایند.