سازمان نقشه برداری کشور 18 ارديبهشت 1400 ساعت 10:26 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3886/1/پی-فعالیت-های-مستمر-کمیته-های-تخصصی-سازمان-نقشه-برداری-کشور-پیش-نویس-گزارش-عملکرد-کمیته-های-ذیل-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت-بررسی -------------------------------------------------- عنوان : در پی فعالیت‌های مستمر کمیته های تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور؛ پیش نویس گزارش عملکرد کمیته‌های ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت بررسی شد -------------------------------------------------- در پی فعالیت‌های مستمر کمیته های تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور؛ پیش نویس گزارش عملکرد کمیته‌های ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت بررسی شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در نشستی که با حضور دکترجعفرزاده ایمن آبادی و اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت برگزار شد، گزارش عملکرد سال 15 کمیته تخصصی در سال 99 مورد بررسی قرار گرفت این گزارش از سوی گروه دبیرخانه شوراها و کمیته ها  با همکاری دبیران کمیته ها تهیه شده بود که در این نشست تشریح شد. دکتر جعفرزاده ایمن آبادی ضمن تاکید بر این موضوع که سازمان نقشه برداری کشور تنها سازمانی است که سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را به طور کامل پیاده سازی کرده است، دبیران و روسای کمیته های زیر مجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت را مکلف نمود گزارش های کمیته ها را مجدداً بازنگری و آسیب شناسی نمایند.  این کمیته ها عبارتند از: کمیته مهندسی نقش و ساختار دولت (برنامه اول برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم)  کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری   کمیته خدمات عمومی در فضای رقابتی(برنامه سوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم)  کمیته مدیریت سرمایه انسانی(برنامه چهارم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم)   کمیته توسعه فرهنگ سازمانی   کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی(برنامه پنجم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم)  کمیته صیانت از حقوق شهروندان(مردم)- (برنامه هفتم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دور دوم)  کمیته ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری   کمیته مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور  کمیته نظارت و ارزیابی   کمیته تحول و توسعه پایدار سازمانی   کمیته نظارت و راهبری استان‌ها کمیته پدافند غیر عامل   کمیته امنیت اطلاعات    کمیته مدیریت سبز