سازمان نقشه برداری کشور 3 اسفند 1400 ساعت 19:20 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/5181/1/گزارش-تصویری-بیست-ششمین-همایش-نمایشگاه-ملی-مهندسی-نقشه-برداری-اطلاعات-مکانی-ژئوماتیک-1400 -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی؛ ژئوماتیک 1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی(ژئوماتیک 1400) متن :