سازمان نقشه برداری کشور 7 مهر 1400 ساعت 15:45 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4669/وبینار-آموزشی-موضوع-تشریح-دستورالعمل-اجرایی-شاخص-گروه-های-نقشه-اطلاعات-مکانی-سازمان-های-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-ها -------------------------------------------------- گروه هماهنگی امور مناطق سازمان نقشه‌برداری کشور با همکاری و اداره کل نقشه برداری هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی برگزار کرد: عنوان : وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص ها برای گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها -------------------------------------------------- گروه هماهنگی امور مناطق سازمان نقشه‌برداری کشور با همکاری اداره کل نقشه برداری هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص ها برای گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار کرد . متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، گروه هماهنگی امور مناطق با همکاری اداره کل نقشه برداری هوایی ، فضایی و نقشه های مبنایی با توجه به اهمیت ارزیابی سالیانه شاخص های تخصصی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص اول (( تولید / به‌روز نگهداری و به‌روزرسانی نقشه‌های استان تحت راهبری سازمان نقشه‌برداری کشور)) در روز سه شنبه مورخ 1400/07/06 وبیناری آموزشی برگزار کرد .