سازمان نقشه برداری کشور 3 آذر 1399 ساعت 11:38 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3119/1/اسکن-بیش-5000-فریم-عکسهای-هوایی-قدیمی-ارزشمند-طی-یک-ماه-گذشته -------------------------------------------------- با حمایت‌های ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور صورت گرفت: عنوان : اسکن بیش از 5000 فریم از عکسهای هوایی قدیمی و ارزشمند طی یک ماه گذشته -------------------------------------------------- با حمایت‌های دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی رییس سازمان نقشه‌برداری کشور بیش از 5000 فریم از عکسهای هوایی قدیمی و ارزشمند طی یک ماه گذشته اسکن و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، در راستای دستور و حمایت‌های دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی مبنی برتسریع در رقومی سازی تصاویر هوایی قدیمی ، اداره عکاسی و رقومی سازی تصاویر در مدیریت ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌بررداری کشور، با ایجاد شیفت دوم کاری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل طی 220 ساعت، موفق به اسکن بیش از 5000 فریم از این عکس ها در آبان ماه گردید.    لازم به ذکر است که این عکس‌ها به لحاظ قدمت و ارزش بالای اطلاعات مکانی یکی از گرانبها ترین داده‌های کشور بوده و تسریع در رقومی سازی آنها به دلیل جلوگیری از بین رفت این مدارک از اولویتهای سازمان می باشد.