سازمان نقشه برداری کشور 4 ارديبهشت 1400 ساعت 13:32 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4712/سوالات-متداول-زمینه-استاندارد-دستورالعمل -------------------------------------------------- عنوان : سوالات متداول در زمینه استاندارد و دستورالعمل ها -------------------------------------------------- متن : *استاندارد چه تعریفی دارد؟ مجموعه‏ اي كه بر اساس تفاهم متقابل تدوين شده و توسط مرجع شناخته شده‌اي تائيد شده است. چنين مجموعه ‏اي، مقررات، خط‏ مشي‏ها يا ويژگي فعاليت‌ها يا نتايج فعاليت‏ها را جهت استفاده مشترك و مكرر، به هدف دستيابي به درجه بهينه‏اي از نظم در حوزه ‏اي مشخص فراهم مي‏سازد.   *تفاوت استاندارد و دستورالعمل چیست؟ دستورالعمل، مجموعه‏ اي كه روش انجام فعاليت را به هدف دستيابي به محصولي استاندارد مشخص مي‏كند.    *چرا ابتدا از استاندارد/دستورالعمل، نسخه آزمايشي تهیه می‌شود؟ هرگاه مجموعه‏ اي كه به مرحله تصويب نهائي هنوز نرسيده باشد، براي منظور‏هاي مختلف از قبيل اظهار نظر عمومي چاپ شود، بايد اين موضوع به وضوح روي جلد و همچنين صفحه عنوان قيد گردد تا خواننده دچار اشتباه نشود.    *چه استاندارد/دستورالعمل هایی در سایت وجود دارد؟ در بخش فهرست استاندارد/ دستورالعمل های موجود در سازمان نقشه برداری کشور لیست استاندارد/ دستورالعملهای موجود در سایت وجود دارد.   *دسترسی به استاندارد/دستورالعمل های ملی از چه طریق است؟ بخش مرتبط با ژئوماتیک در فهرست استاندارد/ دستورالعملهای ملی سایت وجود دارد. موارد دیگر را می‌توان از سایت سازمان ملی استاندارد دانلود کرد.   *انواع استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با ژئوماتیک موجود در سایت چیست؟ استانداردهای ملی (سازمان ملی استاندارد)، دستورالعمل های همسان نقشه برداری (نظام فنی اجرایی کشور)، دستورالعمل ها و روشهای اجرایی داخلی سازمان نقشه برداری     *آشنایی با چگونگی تدوین استاندارد/دستورالعمل به چه صورت است؟ در بخش دانلود، مدارک مرتبط با استاندارد، فایل آموزشی مرتبط با این موضوع وجود دارد.   *در صورت وجود پیشنهاد استاندارد/دستورالعمل ، روال طرح تدوین به چه صورت است؟ اگر در زمینه تدوین استاندارد و دستورالعمل پیشنهادی وجود دارد، در وهله اول باید با گروه استانداردسازی از طریق ایمیل  standard@ncc.gov.ir مطرح شود.   *نحوه دسترسی به قالب استاندارد شرح خدمات چگونه است؟ در سایت، بخش دانلودها قابل دسترسی می‌باشد.   *استاندارد/ دستورالعمل های موجود در سایت، در چه شاخه ای از علوم ژئوماتیک می‌باشد؟ استاندارد و دستورالعملهای مربوط به  نقشه برداری زمینی و ژئودزی، آبنگاری و امور جذر و مدی، گویاسازی و اطلاعات توصیفی، جنرالیزاسیون و کارتوگرافی، تبدیل و فتوگرامتری، پایگاه داده و GIS، دستورالعملهای خاص مرتبط