سازمان نقشه برداری کشور 27 فروردين 1400 ساعت 11:47 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4109/انتشار-اطلاعات-قابل-استفاده-کسب-کارها -------------------------------------------------- عنوان : انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها -------------------------------------------------- متن :   - ردیف عنوان توضیحات فایل 1 تعرفه خدمات نقشه برداری - فایل 2 تعرفه خدمات نقشه برداری1400 - فایل 3 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران فعالیت‌های نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی درچارچوب نظام فنی اجرایی و با دریافت صلاحیت مشاوره در گرایش‌های " نقشه‌برداری‌زمینی"، " فتوگرامتری"، " هیدروگرافی"، " میکروژئودزی" و " سامانه‌های اطلاعات مکانی" انجام می‌شود لینک 4 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره خدمات نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی از طرف کارفرمایان به مهندسان مشاور نقشه‌برداری در چارچوب آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره انجام می‌شود لینک   ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه خدمت لینک دسترسی به خدمت توضیحات ذینفعان اقدامات آتی 1  تعرفه  خدمات نقشه برداری دانلود بخشنامه  ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع تعرفه خدمات نقشه برداری کشور لینک با تشکیل گروه کاری از متولیان نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور و فعالان بخش خصوصی  نقشه برداری شامل جامعه صنفی  مهندسان نقشه بردار ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران  تشکیل می شود. این کارگروه با تعیین  هزینه عوامل موثر بر تعرفه در سال جاری و محاسبه تفکیک شده تمام خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی پیش نویس تعرفه تهیه شده را  از طریق ریاست سازمان نقشه برداری کشور  به نظام فنی اجرایی کشور ارسال و با تایید  نظام فنی اجرایی  از طریق رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می شود. این سند  توسط بخش خصوصی دست اندر کار نقشه و اطلاعات مکانی  برای  محاسبه هزینه تمام فعالیتهای مرتبط استفاده می شود.  همچنین کارفرمایان نقشه و اطلاعات مکانی برای بر آورد اعتبار لازم در طرح های مربوط از این تعرفه استفاده می کنند. طرح بهبود فضای کسب و کار نقشه و اطلاعات مکانی  در دبیرخانه شورای عالی نقشه برداری ، با مطالعه وضعیت صنعت نقشه و اطلاعات مکانی و تحلیل  شرایط آن  و ارایه راه کارهایی برای رفع موانع و تسهیل دسترسی ذی نفعان  به نقشه و اطلاعات مکانی  در دست اقدام می باشد. 2 تصویب طرح تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از شهرهای کشور بعداز دریافت اعتبار از طریق سازمان نقشه برداری کشور برون سپاری می شود. لینک بر اساس ماده 24  ضوابط اجرایی توسعه دولت الکترونیک  و تعیین تکلیف تهیه نقشه بزرگ مقیاس شهرهای کشور برای سازمان نقشه برداری کشور با مشارکت بخش خصوصی  در سال 1398 طرحی تهیه و با بررسی کارشناسی در کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری  در تاریخ 29 خرداد 1400  این طرح توسط شورای عالی تصویب گردید. تمام کارفرمایان دستگاه های دولتی به عنوان بهره بردار و تمام بخش خصوصی به عنوان مجری پس از دریافت اعتبار طرح مذکور از طریق ارجاع خدمات مشاوره و پیمانکاری به مهندسان مشاور نقشه بردار اجرایی می شود. 3 دستورالعمل های فنی دانلود فایل های نهایی استانداردها و دستورالعمل های فنی لینک بعد از شناسایی و احصای نیازهای بخش خصوصی فعال در صنعت نقشه و اطلاعات مکانی، گروه‌های کاری شامل متخصصین دانشگاهی و اجرایی در موضوع مربوطه تشکیل شده  و پس از فرایند کمیته استاندارد  دستورالعمل های تهیه شده جهت ابلاغ  به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود. تمام فعالان اجرایی بخش خصوصی و دولتی نقشه و اطلاعات مکانی به روز رسانی دستورالعمل های تهیه شده ، تکمیل  دستورالعمل سری 119