سازمان نقشه برداری کشور 4 تير 1401 ساعت 11:27 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5531/معرفی-آخرین-دستاوردهای-زیرساخت-داده-مکانی-سازمان-نقشه-برداری-کشور-نمایشگاه-هیدروگرافی -------------------------------------------------- عنوان : معرفی آخرین دستاوردهای زیرساخت داده مکانی سازمان نقشه برداری کشور در نمایشگاه هیدروگرافی -------------------------------------------------- همزمان با روز جهانی هیدروگرافی که در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اداره کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، در نمایشگاهی که به همین منظور در این سازمان برگزار گردید، شرکت نمود و به ارائه آخرین دستاوردهای زیرساخت داده‌های مکانی در حوزه هیدروگرافی پرداخت. زیرپورتال MSDI، ذیل ژئوپورتال ملی از اقداماتی‌ست که در این اداره کل و در حوزه هیدروگرافی راه‌اندازی گردیده است. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، به نقل از اداره کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، همزمان با روز جهانی هیدروگرافی که در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اداره کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، در نمایشگاهی که به همین منظور در این سازمان برگزار گردید، شرکت نمود. اداره کل سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با حضور در نمایشگاه سازمان بنادر و دریانوردی، آخرین دستاوردهای فنی زیرساخت داده‌های مکانی ملی را در حوزه هیدروگرافی و سایر موارد کاربردی معرفی و در معرض نمایش قرار داد.  زیرپورتال MSDI، ذیل ژئوپورتال ملی از اقداماتی‌ست که در این اداره کل و در حوزه هیدروگرافی راه‌اندازی گردیده است. در این زیرپورتال چارت‌های دریایی تهیه شده در واحد هیدروگرافی سازمان نقشه برداری کشور که مورد تائید IHO هم قرار گرفته است، بصورت وب‌سرویس قابل ارائه به کاربران می‌باشد.