سازمان نقشه برداری کشور 12 مهر 1400 ساعت 16:18 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4622/مهندس-قنبرزاده-سازمان-نقشه-برداری-کشور-میزبان-سومین-نشست-کمیته-ژئوماتیک-اکو -------------------------------------------------- دستاوردی دیگر از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه بین الملل: عنوان : مهندس قنبرزاده : سازمان نقشه برداری کشور میزبان سومین نشست کمیته ژئوماتیک اکو -------------------------------------------------- در پی دستاورد دیگری از سوی سازمان نقشه برداری کشور در حوزه بین الملل؛ مهندس سیدمحمدصادق قنبرزداده مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نقشه برداری کشور از برگزاری سومین نشست کمیته ژئوماتیک کشورهای عضو اکو در 26 مهرماه 1400 به شکل مجازی خبر داد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداري کشور ، مهندس قنبرزاده از برگزاری سومین جلسه کمیته ژئوماتیک اکو را در مهرماه 1400 توسط سازمان نقشه برداری کشور خبر داد و گفت: «با پیگیری های مستمر اداره بین الملل سازمان نقشه برداری کشور و پس از برگزاری موفق سومین دوره آموزشی اکو در خرداد ماه 1400، این سازمان تصميم دارد سومين جلسه كميته ژئوماتيك اكو را در تاريخ 26 مهرماه 1400 (برابر با 18 اكتبر 2021) به شکل وینار به زبان انگلیسی توسط اداره روابط بین‌الملل سازمان نقشه‌برداری کشور با همکاری معاونت های فنی سازمان برگزار نمايد.»   در سومين جلسه كميته ژئوماتيك اكو، هر كشور گزارش ملي فعاليت هاي سازمان نقشه برداري كشور خود را ارائه خواهد داد. همچنين مصوبات قبلي دومين جلسه كميته ژئوماتيك اكو و موصبات دوره هاي آموزشي برگزار شده نيز مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين مقرر است با توجه به اتمام دوره دبيري كميته ژئوماتيك اكو، در خصوص انتخاب نفر جديد جهت تصدي دبيري اين كميته،راي گيري بعمل خواهد آمد. شایان ذکر است سازمان نقشه برداری کشور در خرداد ماه سال 1400، سومین دوره آموزشی تخصصی در حوزه نقشه برداری با عنوان "سيستم هاي تعيين موقعيت و ناوبري ماهواره اي جهاني" را به صورت مجازی به مدت 3 روز و به شکل وینار به زبان انگلیسی با نظارت اداره بین الملل این سازمان برگزار کرد.   گفتنی است سازمان نقشه‌برداری کشور، یکی از اعضای فعال در کمیته انرژی، معدن و محیط زیست سازمان اقتصادی اکو می باشد و تا کنون موفق به برگزاری چندین دوره آموزشی شده است. همچنین سازمان نقشه برداری کشور، در 3 دوره پیاپی، به عنوان دبیر کمیته ژئوماتیک اکو انتخاب شده است.   سازمان اقتصادی اکو، 10 عضو دارد که اعضای آن شامل کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان ، تاجیکستان و ازبکستان می باشد.