سازمان نقشه برداری کشور 17 مهر 1400 ساعت 7:55 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4685/1/مناسبت-روز-جهانی-پست-مدیریت-نقشه-نگاری-اطلس-های-ملی-معرفی-می-کند -------------------------------------------------- 9 اکتبر (17 مهر)، روز جهانی پست گرامی باد: عنوان : به مناسبت روز جهانی پست، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی معرفی می‌کند -------------------------------------------------- اطلس ملی ارتباطات و اطلس عمومی ایران که توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی در سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه و تولید شده است، معرفی می‌شود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، اطلس ملی ارتباطات و اطلس عمومی ایران را معرفی می‌کند. اطلس‌های ملی مجموعه‌ای مدون از نقشه‌ها، نمودارها، تصاویر و گزارش‌های مربوط به یک یا چند موضوع هستند که با نظمی خاص در کنار هم چیده شده و به‌ راحتی می‌توانند جایگزین ده‌ها جلد کتاب و گزارش فنی شوند. این اطلس‌ها با روش‌های نوین و با استفاده از جدیدترین نرم افزارها بر اساس آخرین اطلاعات و آمار گردآوری شده در سطح کشور تهیه می‌شوند. سازمان نقشه­‌برداری کشور، اطلس ملی ارتباطات را در سال 1379 (نگارش اول) و در سال 1394 (نگارش دوم) و اطلس عمومی ایران را در سال 1373 (نگارش اول) و در سال 1386 (نگارش دوم) تهیه و تدوین کرده است. برخی از مباحث و شاخص‌هایی که در این اطلس‌­ها در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند شامل عناوین زیر می‌باشند: پست، دفاتر خدمات ارتباطی، صندوق پستی منصوبه، حجم مرسولات پستی، جمعیت و مساحت تحت پوشش دفاتر پستی، واحدهای پستی، سرانه مرسولات پستی و...