سازمان نقشه برداری کشور 8 مرداد 1401 ساعت 20:42 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/5567/نظارت-عملیات-هیدروگرافی-پروژه-انتقال-آب-خلیج-فارس-دریای-عمان-استان-یزد -------------------------------------------------- توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد عنوان : نظارت بر عملیات هیدروگرافی پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان یزد -------------------------------------------------- نظارت بر عملیات هیدروگرافی پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان یزد توسط اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. متن : نظارت بر عملیات هیدروگرافی پروژه بزرگ انتقال آب از خلیج فارس و  دریای عمان به استان یزد توسط اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. این خط انتقال آب، از بندر کوه مبارک شروع و به استان یزد خاتمه می یابد. بخش هیدروگرافی و توپوگرافی پروژه مذکور شامل ۴۶۰ کیلومتر هیدروگرافی آبهای آزاد و ۳۰۰ هکتار توپوگرافی با نقشه یک هزارم منطقه کوه مبارک است. نظارت میدانی پروژه در زمان انجام عملیات، بررسی محاسبات دفتری و کارتوگرافی نقشه ها، توسط اداره نظارت و کنترل آبنگاری انجام شده است.