سازمان نقشه برداری کشور 31 تير 1399 ساعت 7:49 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2740/سوالات-متداول-کاربران-پایگاه-ملی-نام-های-جغرافیایی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : سوالات متداول کاربران در پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران -------------------------------------------------- متن : - چه نام‌هایی در این پایگاه قابل جستجو است؟ پاسخ: در این پایگاه نام‌های جغرافیایی داخل کشور قابل جستجو و بازیابی است. نام جغرافیایی نامی است که به یک مکان یا موقعیت منتسب شده است. - به چه روش‌هایی می‌توان نام‌ها را جستجو کرد؟ پاسخ: به چهار روش عوارض و نام‌های جغرافیایی قابل جستجو هستند :  جستجو از طریق نام عوارض جغرافیایی، تقسیمات کشوری، مختصات جغرافیایی و اندکس نقشه‌های پوششی - چه اطلاعاتی از عوارض بازیابی شده ارائه می‌شود؟ پاسخ: نوع عارضه، مختصات جغرافیایی، موقعیت تقسیمات کشوری، شماره شیت نقشه های پوششی، مهمترین اقلام اطلاعاتی هر عارضه است - چه اطلاعاتی از نام جغرافیایی ارائه می شود؟ پاسخ: نگارش استاندارد فارسی، آوانگاری، نگارش لاتین - مرجع نام‌ها در این پایگاه چیست؟ پاسخ: مهمترین مرجع، نام‌های گردآوری شده در نقشه‌های پوششی 1:25000 است. برای عوارض جمعیتی و تقسیماتی، مرجع وزارت کشور است. - مرجع طبقه‌بندی عوارض در این پایگاه چیست؟ پاسخ: استاندارد نقشه‌های پوششی 1:25000، ملاک طبقه‌بندی عوارض در این پایگاه است. - استاندارد و روش آوانگاری نام‌های فارسی چیست؟ پاسخ: دستورالعمل آوانگاری نام‌ها در زبان فارسی، مصوب کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران - آیا عوارض روی نقشه قابل مشاهده است؟ پاسخ: بله، علاوه بر مشاهده عارضه روی تصویر ماهواره‌ای، کاربر می‌تواند تصویر برگ نقشه‌ای که عارضه بازیابی شده در آن واقع شده را مشاهده نماید. - آیا کاربر می‌تواند نواقص و اشتباهات مشاهده شده را منعکس نماید؟ پاسخ: بله، کاربر می‌تواند پس از ثبت نام در سیستم، اشکالات مشاهده شده در پایگاه را با ارائه مستندات اعلام نماید. - آیا امکان جستجوی نام انگلیسی وجود دارد؟ پاسخ: بله، در صفحات انگلیسی پایگاه ، امکان جستجوی نگارش انگلیسی و آوانگاری نام‌ها وجود دارد.