سازمان نقشه برداری کشور 15 اسفند 1400 ساعت 11:03 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/5296/گزارش-های-تصویری-اخبار-شورای-عالی-نقشه-برداری -------------------------------------------------- عنوان : گزارش های تصویری و اخبار شورای عالی نقشه برداری -------------------------------------------------- متن :  در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی نقشه‌برداری ، با تصویب طرح جامع تولید و بازنگری نقشه‌های شهری بزرگ مقیاس، نقشه‌های پوششی و ساماندهی شبکه‌های تعیین موقعیت آنی کشور؛ مهندسی نقشه‌برداری و صنعت ژئوماتیک کشور جانی تازه گرفت!