سازمان نقشه برداری کشور 13 مهر 1397 ساعت 12:53 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1687/دستورالعمل-های-اجرایی-نقشه-برداری -------------------------------------------------- عنوان : دستورالعمل‌های اجرایی نقشه برداری -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل‌های اجرایی نقشه برداری: نقشه برداری زمینی نحوه ایجاد شبکه (نقاط ماندگار و اصلی) برای تهیه ارتوفتو و نقشه‌های کاداستر دستورالعمل اجرائی تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس به روش مستقیم زمینی 1:500- 1:1,000- 1:2,000 دستورالعمل طبقه‌بندی و گویاسازی نقشه‌های بزرگ مقیاس نقشه برداری هوایی دستورالعمل تولید ایندکس محصولات عکسی و نقشه‌ای موردی دستورالعمل ترسیم نقشه‌های کاداستر دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه‌ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد (نسخه آزمایشی) دستورالعمل تهیۀ حد مدل‌های تبدیل در پروژه‌های فتوگرامتری دستورالعمل تهیه نقشه‌های رقومی مقیاس 1:500 و 1:1000 و1:2000 به روش نقشه‌برداری هوایی - نگارش 3 استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه‌های رقومی 1:5000 بطریقه فتوگرامتری سامانه اطلاعات مکانی دستورالعمل ترسیم و آماده‌سازی اطلاعات مکانی کاداستر جهت ورود به پایگاه داده(GIS-Ready) بهار 98 موارد تکمیلی از دیدگاه اجرایی دستورالعمل آماده‌سازی داده‌های مکانی مقیاس 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافی (TDB) نگارش 1/0 شهریورماه 1387 دستورالعمل آماده‌سازی داده‌های مکانی مقیاس 1:2000 برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافی (TDB) نگارش 1/0 شهریورماه 1387 کارتوگرافی دستورالعمل طبقه‌بندی و گويا‌سازی نقشه‌های بزرگ مقياس 1:2000 استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه‌های ١:٥٠٠٠ از نقشه‌های ١:٢٠٠٠ دستورالعمل تهیه نقشه‌های رقومی مقیاس 1:10000 از نقشه‌های رقومی 1:2000 و 1:25000 ویرایش اول دستورالعمل راهنمای ارتباط و اولویت عوارض در نقشه‌های بزرگ مقیاس نگارش 1 آبنگاری و میکروژئودزی دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری (آبنگاری) دستورالعمل‌های همسان نقشه برداری (میکروژئودزی)