سازمان نقشه برداری کشور 15 آبان 1400 ساعت 9:54 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4755/1/عضویت-سازمان-نقشه-بردای-کشور-ایران-کارگروه-های-کمیته-جهانی-مدیریت-اطلاعات-مکانی-ملل-آسیا-اقیانوسیه-un-ggim-ap -------------------------------------------------- در دهمین نشست عمومی UN-GGIM-AP توسط سازمان نقشه برداری کشور مطرح شد: عنوان : عضویت سازمان نقشه بردای کشور ایران در کارگروه‌های کمیته جهانی مدیریت اطلاعات مکانی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) -------------------------------------------------- در دهمین نشست عمومی کمیته جهانی مدیریت اطلاعات مکانی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه، سازمان نقشه برداری کشور پیشنهاد عضویت خود در تمامی کارگروه‌های UN-GGIM-AP را مطرح کرد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از اداره بین الملل، دهمین نشست عمومی کمیته جهانی مدیریت اطلاعات مکانی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه از تاریخ 11 الی 13 آبان ماه (2 الی 4 نوامبر) به شکل مجازی به میزبانی کشور اندوزی برگزار شد. در این نشست، مهندس حامد مرادیان، رئیس اداره بین الملل سازمان نقشه برداری کشور به نمایندگی از سازمان شرکت کرد. وی با پیشنهاد عضویت سازمان نقشه برداری کشور در تمامی کارگروه های این کمیته جهانی را مطرح کرد که مورد استقبال رئیس کارگروه ها و همچنین دبیرخانه این کمیته قرار گرفت. در اولین روز این نشست، روسای کارگروه ها و اعضای کارگروه ها به ارائه گزارش عمکلرد خود پرداختند. در روز دوم این نشست ، جلسه هیئت رئیسه کمیته جهانی مدیریت اطلاعات مکانی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه برگزار شد و مصوب گردید اعضا برای یکسال دیگر عضو هیئت ردیسه باقی بمانند. در روز آخر این نشست، جلسه همگانی این کمیته برگزار شد. شایان ذکر است سازمان نقشه برداری کشور ایران عضو هیئت رئیسه این کمتیه جهانی می باشد. کمیته جهانی مدیریت اطلاعات مکانی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه دارای 3 کارگروه به نام های ذیل می باشد 1. چهارچوب مرجع ژئودتیک (Geodetic Reference Framework) 2. کاداستر و مدیریت زمین (Cadastre and Land Management) 3. تلفیق داده های مکانی و آمار (Integrating Geospatial Information and Statistics)